Skip to main content
فهرست مقالات

برآورد موجودی سرمایه (70- 1349)

نویسنده:

کلید واژه های ماشینی : سرمایه ، برآورد موجودی سرمایه ، موجودی سرمایه ، استهلاک ، تولید ، اقتصادی ، مقدار موجودی سرمایهء کشور محاسبه ، موجودی سرمایهء بخش‌های اقتصادی کشور ، روش برآورد موجودی سرمایه ، رشد

خلاصه ماشینی:

"در یک تحلیل چهاربخشی،با این فرض که‌ رابطهء فنی تولید در همهء بخشها به صورت تابع کاب‌ -داگلاس (Cobb -Douglas) است،مقادیر موجودی سرمایهء سال پایهء بخشها را با روش آزمون‌ و خطا در تابع تولیدی که در آن فرمول تعدیل‌ سرمایه به کار رفته است و به صورت زیر نوشته‌ می‌شود محاسبه می‌گردد: تولید،Lنیروی کار،kسرمایه و d استهلاک می‌باشد. براساس این فرض که روش‌ روند نمایی سرمایه‌گذاری خالص نامیده می‌شود موجودی سرمایه به وسیلهء فرمول زیر برآورد می‌شود: Int سرمایه‌گذاری خالص در سال In,t سرمایه‌گذاری در سال پایه و نرخ رشد سرمایه‌گذاری است و چون‌ لذا موجودی سرمایه در سال پایه از رابطهء زیر قابل‌ محاسبه است: سپس با استفاده از تعریف kبه صورت‌ مقادیر برای سالهای بعد به دست‌ می‌آید. نکتهء آخر اینکه روش روند نمایی اگرچه به شکل تابع خاص‌ تولید متکی نیست ولی فرض وجود شرایط رشد یکنواخت در اقتصاد که پیشفرضی برای استفاده از رابطهء مشخص بین موجودی سرمایه و سرمایه‌گذاری‌ است،کمتر صادق است. ضمن اینکه این روش به شکل خاص به تابع تولید متکی نیست و همچنین استفاده از شکل خاصی‌ برای تابع سرمایه‌گذاری نیز ضرورت ندارد و برای‌ برآورد موجودی سرمایهء یک سال بایستی آمار تشکیل سرمایه در زیر بخشها برای حداقل 20 سال قبل از آن وجود داشته باشد."

برای مشاهده محتوای مقاله لازم است وارد پایگاه شوید. در صورتی که عضو نیستید از قسمت عضویت اقدام فرمایید.