مشارکت و توسعه انسانی - پایگاه مجلات تخصصی نورSkip to main content
فهرست مقالات

مشارکت و توسعه انسانی

نویسنده:

(10 صفحه - از 154 تا 163)

خلاصه ماشینی:

"بر این اساس،توسعه شامل بهبودشرایط اقتصادی زندگی به عنوان یکی از مقاصد ضروری توسعۀ انسانی است؛از این گذشتهنوسازی اجتماعی و فرهنگی را در بر می‌گیرد؛بهپرورش روحیۀ اعتماد به نفس و احترام به خود وفراهم ساختن محیط مناسب برای شکوفایی وگسترش قابلیت‌های ذهنی و عملکردی انسانتوجه دارد؛روند و امکان بهبود ساختار سیاسی،اجتماعی و بهره‌گیری از مواهب طبیعی و استفادۀبهینه از منابع را مورد توجه قرار می‌دهد؛درجستجوی سیاست‌هایی است که رشد اقتصادیرا در راستای توسعۀ انسانی قرار دهد و بهگسترش عدالت اجتماعی،کاهش فقر ونابرابریهای اقتصادی و اجتماعی کمک کند؛برآزادیهای سیاسی،مردم سالاری،حقوق انسان‌ها و امروزه مزیت دسترسیبه منابع طبیعی از امکانبهره‌مندی از شاخصهایتوسعه و موفقیت در رقابتاقتصادی بین المللی جایخود را به مزیت بهره‌مندیاز نیروهای انسانیمحقق،خلاق و مبتکر دادهاست. بر این اساس،توسعه شامل بهبودشرایط اقتصادی زندگی به عنوان یکی از مقاصد ضروری توسعۀ انسانی است؛از این گذشتهنوسازی اجتماعی و فرهنگی را در بر می‌گیرد؛بهپرورش روحیۀ اعتماد به نفس و احترام به خود وفراهم ساختن محیط مناسب برای شکوفایی وگسترش قابلیت‌های ذهنی و عملکردی انسانتوجه دارد؛روند و امکان بهبود ساختار سیاسی،اجتماعی و بهره‌گیری از مواهب طبیعی و استفادۀبهینه از منابع را مورد توجه قرار می‌دهد؛درجستجوی سیاست‌هایی است که رشد اقتصادیرا در راستای توسعۀ انسانی قرار دهد و بهگسترش عدالت اجتماعی،کاهش فقر ونابرابریهای اقتصادی و اجتماعی کمک کند؛برآزادیهای سیاسی،مردم سالاری،حقوق انسان‌ها و احساس تعلق و مشارکت آنها در جامعه تأکیدمی‌کند و با توجه به ضرورت گسترشسرمایه گذاریهای انسانی و فنی شرایط انتقال،جذب و خلاقیت در فناوری را تسهیل و کوششمی‌کند فرایند تولید بر بینانهای علمی و فنیمدرن استوار شود."

برای مشاهده محتوای مقاله لازم است وارد پایگاه شوید. در صورتی که عضو نیستید از قسمت عضویت اقدام فرمایید.