Skip to main content
فهرست مقالات

تأمین مالی توسعه منابع انسانی: مجموعه درسهایی از کشورهای پیشرفته آسیایی

نویسنده:

(18 صفحه - از 170 تا 187)

کلید واژه های ماشینی : بهداشتی، اقتصادهای پیشرفتۀ آسیایی، توسعه، مراقبتهای بهداشتی، کشورهای در حال توسعه، آموزش، درآمد سرانه، آموزش و پرورش، تأمین مالی توسعه منابع، اجتماعی

خلاصه ماشینی:

"آیا بین این دو فرایند رابطه‌ای علی وجود داشتهاست؟آیا نیازهای متعارضی که در زمینۀ تخصیصمنابع وجود داشته چگونه پاسخ یافته است؟&%15950ESEG159G% تأمین مالیتوسعۀ منابعانسانی:مجموعه درسهاییاز کشورهایپیشرفته آسیایی تألیف:سادیپتو ماندل ترجمه:محمد رضا آهنچیانعضو هیئت علمی دانشگاهفردوسی مشهد منبع: tnempoleveD dlroW ویرایش از بخش پژوهش وترجمۀ ماهنامه چکیده {IBاین مقاله در بردارندۀ نتایج اصلی مطالعه‌ایتحلیلی درباره سیاستهایی است که نظامهایاقتصادی پیشرفتۀ آسیایی( EAA )1طی دورانرشد شتابنده خود،در سه زمینۀ مخارج عمومی،آموزش و پرورش و خدمات بهداشتی تعقیبکرده‌اند. آیا بین این دو فرایند رابطه‌ای علی وجود داشتهاست؟آیا نیازهای متعارضی که در زمینۀ تخصیصمنابع وجود داشته چگونه پاسخ یافته است؟&%15950ESEG159G% بخش‌های عمومی و خصوصی در تأمین مالیتوسعۀ انسانی،چه نقشهای ویژه‌ای به عهدهداشته‌اند؟توسعۀ منابع انسانی تحت حمایت کدامتمهیدات نهادین صورت گرفته است؟آیا اینتمهیدات کارا بوده‌اند؟استراتژی‌های توسعۀ منابعانسانی،با چه مسائل اساسی روبرو بوده‌اند؟اینتجربیات امروز،چه درسهایی به کشورهای در حالتوسعۀ عضو بانک توسعۀ آسیایی می‌دهد؟ برای پاسخ به چنین پرسشهایی بود که بانکیاد شده اخیرا انجام مطالعاتی در چهار اقتصادپیشرفته آسیایی،یعنی ژاپن،جمهوری کره،سنگاپور و تایوان را بر عهده گرفت،به نتایج بسیارجالبی دست یافت. بخش‌های عمومی و خصوصی در تأمین مالیتوسعۀ انسانی،چه نقشهای ویژه‌ای به عهدهداشته‌اند؟توسعۀ منابع انسانی تحت حمایت کدامتمهیدات نهادین صورت گرفته است؟آیا اینتمهیدات کارا بوده‌اند؟استراتژی‌های توسعۀ منابعانسانی،با چه مسائل اساسی روبرو بوده‌اند؟اینتجربیات امروز،چه درسهایی به کشورهای در حالتوسعۀ عضو بانک توسعۀ آسیایی می‌دهد؟ برای پاسخ به چنین پرسشهایی بود که بانکیاد شده اخیرا انجام مطالعاتی در چهار اقتصادپیشرفته آسیایی،یعنی ژاپن،جمهوری کره،سنگاپور و تایوان را بر عهده گرفت،به نتایج بسیارجالبی دست یافت."

برای مشاهده محتوای مقاله لازم است وارد پایگاه شوید. در صورتی که عضو نیستید از قسمت عضویت اقدام فرمایید.