Skip to main content
فهرست مقالات

جایگاه ایران در تجارت جهانی؛ کندوکاو بر موانع ساختاری موجود در صادرات غیر نفتی

نویسنده:

(6 صفحه - از 208 تا 213)

کلید واژه های ماشینی : صادرات غیر نفتی، مشکلات صادرات غیر نفتی، اقتصادی، ایران، زمینۀ صادرات غیر نفتی، سهم صادرات غیر نفتی، افزایش صادرات غیر نفتی، موانع، قیمت نفت، ارز

خلاصه ماشینی:

"جایگاه ایران درتجارت جهانی؛کندو کاو بر موانعساختاری موجود درصادرات غیر نفتی لیلا سرفراز-دانشگاه شیراز ویرایش از بخش پژوهش وترجمۀ ماهنامه چکیده {IBاین مقاله ابتدا جایگاه ایران را در تجارتجهانی بررسی می‌نماید و سپس با توجه بهموقعیت کشور در تجارت بین المللی و منطقه‌ایبه کندو کاو در موانع درونی و بیرونی آنمی‌پردازد. با توجه به اینکه در حالحاضر حدود 130 کشور عضو سازمان تجارت جایگاه ایران درتجارت جهانی؛کندو کاو بر موانعساختاری موجود درصادرات غیر نفتی لیلا سرفراز-دانشگاه شیراز ویرایش از بخش پژوهش وترجمۀ ماهنامه چکیده {IBاین مقاله ابتدا جایگاه ایران را در تجارتجهانی بررسی می‌نماید و سپس با توجه بهموقعیت کشور در تجارت بین المللی و منطقه‌ایبه کندو کاو در موانع درونی و بیرونی آنمی‌پردازد. از دیگر موانع فرهنگی،اهمیت قائل نشدن وبی‌توجهی به زمان و وقت ناشناسی است که بهدلیل نهادینه شدن،علیرغم مشاهدۀ مکرر آن درموارد مختلف و زندگی روزانه،اصولا به آن&%15960ESEG159G% اتکای صادرات غیر نفتیبه درآمدهای ارزی حاصلاز نفت بیانگر این واقعیتاست که کارهای اساسی وزیربنایی لازم در زمینۀصادرات غیر نفتی صورتنگرفته است. تنگناهایدرونی صادرات غیر نفتی را می‌توان تحت عناوینموانع فرهنگی،موانع اقتصادی،و موانع ساختاریمورد بررسی قرار داد و به عنوان مشکلات بیرونینیز می‌توان از مسائل سیاسی و تحریم‌هایاقتصادی،افزایش همکاریهای منطقه‌ای وشکل گیری سازمان تجارت جهاین نام برد. تنگناهایدرونی صادرات غیر نفتی را می‌توان تحت عناوینموانع فرهنگی،موانع اقتصادی،و موانع ساختاریمورد بررسی قرار داد و به عنوان مشکلات بیرونینیز می‌توان از مسائل سیاسی و تحریم‌هایاقتصادی،افزایش همکاریهای منطقه‌ای وشکل گیری سازمان تجارت جهاین نام برد."

  • دانلود HTML
  • دانلود PDF

برای مشاهده محتوای مقاله لازم است وارد پایگاه شوید. در صورتی که عضو نیستید از قسمت عضویت اقدام فرمایید.