Skip to main content
فهرست مقالات

اتحادیه های کارگری در دنیای امروز (مبانی نظری و تحلیل تاریخی)

نویسنده:

خلاصه ماشینی:

"سلیگ پرلمن (Selig Perlman) در سال 1949 نظریهء خود دربارهء جنبشهای کارگری را بر این مبنا قرار داد که سازمان پذیری نیروی کار در شرایط نوین صنعتی شدن جامعه‌ها،از تمایلات کارگران‌ برای حفظ سمتهای شغلی و به دست آوردن‌ مالکیت و نظارت بر کار ناشی می‌شود. عامل مشترک در تمامی این‌ نظریه‌ها این نکته است که آگاهی عناصر نیروی کار به سازماندهی خود در اشکال مختلفی از اتحادیه‌ها، بطور اجتناب ناپذیری از شرایطی ناشی می‌شود که‌ بر بازار کار مستولی است و بدین ترتیب،گروههایی‌ به مشخصه‌های متفاوت اقتصادی،اجتماعی و سیاسی تشکیل می‌گردند که هدف واحد همهء آنها تلاش و کوشش برای کنترل شرایط خارجی حاکم‌ بر علائق و منافع خود است. 19) با مطالعهء نیروی کار در جامعهء آمریکا سه نوع عمده از آن را مشخص کرده‌ است:1)اتحادیه‌های پیشه،کسب و کار (Business Unions) که در پی کسب منافع‌ اقتصادی‌اند و بدین طریق سعی در بهزیستی‌ اعضای خود دارند؛2)اتحادیه‌های رفاهی‌ (Welfare Unions) کخه مشتمل بر سازمانهایی‌ می‌باشند که صرفنظر از مقاصد صرفا اقتصادی، درصدد افزایش خدمات رفاهی برای اعضای خود هستند؛3)اتحادیه‌های حفظ و تضمین حیات (Life Embracing) که کمک به اعضای خویش را در تمامی قلمرو زندگی آنها مورد تأکید قرار می‌دهند. چرا که اتحادیه از یک‌ سو به مواردی نظیر شرایط کار و روابط مدیریت‌ نیروی کار در داخل واحدهای تولید،و از سوی‌ دیگر به مواردی نظیر احزاب،تشکلهای سیاسی و عملکرد دولت در بیرون از واحدهای تولید اشراف‌ دارد،ویلیام فورم جامعه شناس آمریکایی که‌ تحقیقات گسترده‌ای در قلمرو مسائل کار و صنعت در سطح بین‌المللی دارد،پیدایش‌ اتحادیه‌ها را اساسا به سازمان پذیری جامعه و پیچیدگی تکنولوژیهای تولید مربوط می‌داند."

برای مشاهده محتوای مقاله لازم است وارد پایگاه شوید. در صورتی که عضو نیستید از قسمت عضویت اقدام فرمایید.