Skip to main content
فهرست مقالات

توسعه انسانی، فقر و جنسیت

نویسنده:

(8 صفحه - از 192 تا 199)

کلید واژه های ماشینی : استان اصفهان ، توسعه ، شاخص توسعهء انسانی تعدیل ، استان اصفهان و کل کشور ، آزمون ، آزمون ، توسعهء انسانی ، آزمون علامت ، آزمون رتبهء علامت‌دار ویلکاکسن ، بررسی صحت آزمون علامت

ارتقای توسعهء انسانی در ایران طی نیم قرن‌ گذشته،ریشه در روند نوسازی کشور به ویژه‌ تحولات اجتماعی در دههء اخیر دارد.با توجه به‌ نقش تحولات فضای اجتماعی در تغییرات سه‌ عنصر درآمدی،بهداشتی،و آموزشی،می‌توان‌ علل اساسی دستاوردها و چالش‌های توسعهء انسانی را در کشور توضیح داد.بررسی هریک از شاخص‌های فوق در استان اصفهان و مقایسهء آن‌ در کل کشور یکی از راه‌های بررسی توسعه در این‌ استان و مقایسهء آن با شاخص‌های ملی است. در این مقاله تلاش شده است با تعریف هریک‌ از شاخص‌ها آنها را با استفاده از آزمون‌های آماری

خلاصه ماشینی:

"انسانی در استان اصفهان و مقایسهء آن با کل کشور است‌ شاخص‌های توسعهء انسانی در استان و کل کشور با کشور)نسبت به شاخص‌های استان یعنی فرض (H1) فرض H0 ،5/0 P است و این یعنی دو تیمار با توجه به فرض H0 (شاخص‌های توسعهء انسانی در استان اصفهان از توسعهء انسانی در کل کشور (شاخص‌های توسعهء انسانی استان اصفهان بهتر از کل کشور است)در این زمینه با اجرای آزمون فوق، اصفهان و شاخص‌های توسعهء انسانی در کل کشور جدول 1:شاخص توسعهء انسانی (HDI) منتخب استان اصفهان و کل کشور در سال 1375 استان اصفهان با توسعهء انسانی کشور معنی‌دار است: اجرای این آزمون با استفاده از جدول شمارهء 2 جدول 2:مقایسهء شاخص توسعهء انسانی تعدیل شده برحسب جنسیت (GDI) استان اصفهان و کل کشور در سال 1375 آزمون sign نیز مورد بررسی قرار گرفته است که‌ لیکن وقتی اندازه‌های عددی موجود باشند آزمون علامت ممکن است به از دست دادن اطلاعات قابل‌ کمتر است و فرض تفاوت بین توسعهء انسانی تعدیل‌ معنی‌دار است و این یعنی فرض (H0) رد می‌شود. بدیهی است که صحت آزمون علامت با این دو آزمون‌ انسانی (HPI) بین استان اصفهان و کل کشور در استان اصفهان پایین‌تر یا مساوی کل کشور است. انسانی در استان اصفهان بهتر از کشور است‌ جدول 3:مقایسهء شاخص و تابلوی فقر انسانی (HPI) در استان اصفهان و کل کشور در سال 1375 انسانی HPI استان اصفهان با کل کشور رد می‌شود تفاوت بین شاخص فقر انسانی استان اصفهان و کل‌ است و در این زمینه استان اصفهان نسبت به کل‌"

برای مشاهده محتوای مقاله لازم است وارد پایگاه شوید. در صورتی که عضو نیستید از قسمت عضویت اقدام فرمایید.