Skip to main content
فهرست مقالات

بررسی رابطه سرمایه انسانی و رشد اقتصادی در اقتصاد ایران تحلیل آماری به روش اقتصاد سنجی (1375-1348)

نویسنده:

(8 صفحه - از 210 تا 217)

کلید واژه های ماشینی : سرمایۀ انسانی و رشد اقتصادی ، رشد اقتصادی ، متغیر تولید ناخالص داخلی ، نتایج آزمون علی گرنجر ، علی گرنجر میان تولید ناخالص ، آزمون علی گرنجر میان تولید ، سرمایۀ انسانی ، آموزش ، بررسی رابطه سرمایه انسانی ، بررسی رابطۀ علی میان سرمایۀانسانی

خلاصه ماشینی:

"تمامی اطلاعاتبر اساس قمیت‌های ثابت سال 1369 محاسبه روند حرکت متغیرهای تولید ناخالص داخلی،شاغلان متخصص و مخارج جاریآموزش عالی و تحقیقات طی زمان (به تصویر صفحه مراجعه شود)در برخی دیگر ازکشورها،ابتدا رشداقتصادی حاصل شده وسپس از طریق افزایشدرآمد سرانۀ ناشی از رشد،آموزش نیروی انسانیافزایش یافته و نهایتاحرکت به سمت توسعه پاگرفته است. روند حرکت متغیرهای تولید ناخالص داخلی،شاغلان متخصص و مخارج جاریآموزش عالی و تحقیقات طی زمان (به تصویر صفحه مراجعه شود)در برخی دیگر ازکشورها،ابتدا رشداقتصادی حاصل شده وسپس از طریق افزایشدرآمد سرانۀ ناشی از رشد،آموزش نیروی انسانیافزایش یافته و نهایتاحرکت به سمت توسعه پاگرفته است. اکنون با توجه به نتایج آزمون ریشۀ واحد و ایستابودن هر سه متغیر مورد نظر در این مطالعه،می‌توانآزمون علی گرنجر،برای بررسی وجود رابطۀ علی میانمتغیر تولید ناخالص داخلی با شاغلان متخصص وهمین طور با متغیر مخارج جاری آموزش عالی وتحقیقات به ترتیب در جداول(2-4)و(3-4)آمدهاست. اکنون با توجه به نتایج آزمون ریشۀ واحد و ایستابودن هر سه متغیر مورد نظر در این مطالعه،می‌توانآزمون علی گرنجر،برای بررسی وجود رابطۀ علی میانمتغیر تولید ناخالص داخلی با شاغلان متخصص وهمین طور با متغیر مخارج جاری آموزش عالی وتحقیقات به ترتیب در جداول(2-4)و(3-4)آمدهاست. همین طور،نتایج آزمون علی گرنجر،که درجدول(3-4)آمده است،حاکی از وجود رابطۀعلیت دو سویه یا جریان بازخورد میان متغیر تولیدناخالص داخلی و مخارج جاری آموزش عالی وتحقیقات(به تصویر صفحه مراجعه شود)با سطح معنی‌دار 86 درصد است. همین طور،نتایج آزمون علی گرنجر،که درجدول(3-4)آمده است،حاکی از وجود رابطۀعلیت دو سویه یا جریان بازخورد میان متغیر تولیدناخالص داخلی و مخارج جاری آموزش عالی وتحقیقات(به تصویر صفحه مراجعه شود)با سطح معنی‌دار 86 درصد است."

برای مشاهده محتوای مقاله لازم است وارد پایگاه شوید. در صورتی که عضو نیستید از قسمت عضویت اقدام فرمایید.