Skip to main content
فهرست مقالات

بررسی علل بیکاری استان قم

نویسنده:

(16 صفحه - از 266 تا 281)

کلید واژه های ماشینی : استان، بیکاری، استان قم، بررسی علل بیکاری استان قم، جمعیت، سرمایه، بیکاری استان قم، اشتغال، اقتصادی، کار

خلاصه ماشینی:

"با توجه به اینکه تولید ناخالص داخلی کشورطی سالهای 75-1355 بطور متوسط 1/2 درصدرشد داشته است،رشد اشتغال یاد شده(2/55 درصد)،نمودار سقوط بهره‌وری عواملتولید به ویژه عامل نیروی کار است و به روشنینشان می‌دهد که در ورای نشو و نمای شماری ازاین مشاغل زمینه و پشتوانۀ چندان محکم اقتصادیوجود نداشته است که این خود از مصادیق بارزبسط و گسترش اشتغال ناقص یا بیکاری پنهان دربه علت کاهشبهره‌وری عوامل تولید بویژهنیروی انسانی،سرمایه گذاریهای انجامیافته در دو دهۀ اخیرنتوانسته است به عنوانعاملی مؤثر در ایجادفرصتهای شغلی وافزیش تقاضای نیرویانسانی ایفای نقش کند. با توجه به اینکه تولید ناخالص داخلی کشورطی سالهای 75-1355 بطور متوسط 1/2 درصدرشد داشته است،رشد اشتغال یاد شده(2/55 درصد)،نمودار سقوط بهره‌وری عواملتولید به ویژه عامل نیروی کار است و به روشنینشان می‌دهد که در ورای نشو و نمای شماری ازاین مشاغل زمینه و پشتوانۀ چندان محکم اقتصادیوجود نداشته است که این خود از مصادیق بارزبسط و گسترش اشتغال ناقص یا بیکاری پنهان دربه علت کاهشبهره‌وری عوامل تولید بویژهنیروی انسانی،سرمایه گذاریهای انجامیافته در دو دهۀ اخیرنتوانسته است به عنوانعاملی مؤثر در ایجادفرصتهای شغلی وافزیش تقاضای نیرویانسانی ایفای نقش کند. بنابراین با اینکه سرمایه گذاری چه در سطح کلکشور و چه در سطح استان از نرخ رشد قابل قبولیبرخوردار بوده اما کاهش بهره‌وری عوامل تولید وبخصوص نیروی انسانی در دوران مورد بررسیباعث گردیده است تا سرمایه گذاریهای انجام یافته ازبازدهی مناسب برخوردار نباشد و نهایتا تشدیدسرمایه گذاری و افزایش شدید نرخ سرمایه گذاریرا که معمولا باید در مرحله خیز ffo ekat صورت پذیرد در پی نداشته باشد و نهایتاسرمایه گذاری‌های انجام یافته در دو دهۀ اخیربه عنوان عاملی مؤثر در ایجاد فرصتهای شغلی وافزایش تقاضای نیروی انسانی نقش خود را ایفانکند."

برای مشاهده محتوای مقاله لازم است وارد پایگاه شوید. در صورتی که عضو نیستید از قسمت عضویت اقدام فرمایید.