Skip to main content
فهرست مقالات

نگرش زنان نسبت به مشارکت اجتماعی در استان گلستان (مطالعه موردی: شهرستان کردکوی)

نویسنده:

کلید واژه های ماشینی : زنان ، اجتماعی ، نگرش ، زنان نسبت به مشارکت اجتماعی ، مشارکت اجتماعی ، نگرش زنان نسبت به مشارکت ، نسبت به مشارکت اجتماعی ، سن ، سواد ، مرد

خلاصه ماشینی:

"یافته‌ها نشان می‌دهد که بطور کلـ ی زنان مورد مطالعه،نسبت به مشارکت اجتماعی نگرش مثبتی‌ دارند با توجه به این نکته که بیشتر زنان،مشارکت اجتماعی را صرفا مشارکت در عرصه‌های‌ اقتصادی و بطور مشخص استقلال مالی تلقی می‌کنند و در همین زمینه سواد،بیشترین تأثیر را بر میزان نگرش دارد و سپس شاغل و مجرد بودن،رتبه‌های بعدی را دارد و تفاوت نگرشی معناداری‌ بین زنان شهری و روستایی مشاهده نمی‌شود،از این‌رو افزایش آگاهی و آموزش زنان به عنوان‌ مناسب‌ترین شیوهء گسترش مشارکت اجتماعی آنان،پیشنهاد می‌شود. برای رسیدن به این مهم،پاسخگویی به‌ پرسشهای زیر مورد نظر است: 1-آیا نوع نگرش و باورهای زنان در مورد مشارکت اجتماعی آنان مانع فعالیت آنها در جامعه‌ است؟ 2-آیا با توجه به سن،نوع نگرش و باور زنان‌ نسبت به مشارکت اجتماعی متفاوت است؟ 3-آیا محل سکونت(شهر-روستا)باعث‌ تفاوت در نگرش زنان در خصوص مشارکت‌ اجتماعی آنان می‌شود؟ 4-آیا شاغل بودن-کار در خارج از خانه توسط زنان-تأثیری بر نوع نگرش آنها در مشارکت‌ اجتماعی دارد؟ 5-آیا سطح سواد بر نگرش و باور زنان در مورد مشارکت اجتماعی آنها تأثیر دارد؟ 6-آیا وضع تأهل می‌تواند نوعی نگرش خاص‌ را در مورد فعالیتهای اجتماعی زنان موجب شود؟ زمینهء تحقیق‌213 برای آشنایی با نقش زنان در جامعه لازم است‌ ابتدا جایگاه آنان در بستر تاریخ مورد کنکاش و بررسی قرار گیرد. با توجه به باور عمومی زنان که استقلال مالی را یکی‌ از متغیرهای عمده برای امنیت زندگی فردی خود می‌دانند،روشن است که مشارکت اجتماعی از این‌ پس مورد ارزیابی آنها قرار می‌گیرد،از این‌رو با همهء موانعی که بر سر راه مشارکت اقتصادی زنان وجود دارد،ولی بررسیها نشان می‌دهد گرایش زنان به کار خارج از خانه همچنان رو به افزایش است."

برای مشاهده محتوای مقاله لازم است وارد پایگاه شوید. در صورتی که عضو نیستید از قسمت عضویت اقدام فرمایید.