Skip to main content
فهرست مقالات

تحول جامعه مدنی در اندیشه سیاسی غرب (3) مسیحیت؛ فضیلت مدنی و تکلیف دینی

نویسنده:

(12 صفحه - از 36 تا 47)

کلید واژه های ماشینی : مسیح ، دین ، روم ، مسیحیت ، خدا ، سیاسی ، آکویناس ، لوتر ، انسان ، حکومت

خلاصه ماشینی:

"*آگوستین شهر خدارا به این دلیل نوشت که اولادر برابر معارضان،ازشریعت مسیح دفاع کند وثانیا نشان دهد کهفروپاشی امپراتوری رومناشی از رویاروییمسیحیت با دستگاهامپراتوی نبوده است بلکهزوال اخلاق مدنی و تباهیاخلاقی و گسترش«حرصو آز و شهوت»در میانشهروندان و فرمانروایانامپراتوری موجب سقوطتمدن رومی شده است. اما در شهرزمینی عشق انسان به خود،جای عشق انسان به خدا&%18311ESEG183G% *آگوستین شهر خدارا به این دلیل نوشت که اولادر برابر معارضان،ازشریعت مسیح دفاع کند وثانیا نشان دهد کهفروپاشی امپراتوری رومناشی از رویاروییمسیحیت با دستگاهامپراتوی نبوده است بلکهزوال اخلاق مدنی و تباهیاخلاقی و گسترش«حرصو آز و شهوت»در میانشهروندان و فرمانروایانامپراتوری موجب سقوطتمدن رومی شده است. بنابراین چگونه می‌توان با فاطعیت برایمجازات انسانها حکم صادر کرد یا احیانا آنان رامعدوم کرد؟آگوستین ناچار معیار قضایی خود را«تعهدات و وجدان شهروندان»مدینه قرار می‌دهد؛زیرا شهروندان آنقدر هوشیار هستند که برایرهانیدن فرد خطاکار جامعه از کیفر تباهکاری،جامعه را در معرض فساد قرار ندهند؛زیرا با پایمالشدن وجدان،دیگر جایی برای رستگاری نخواهدماند و فراتر از آن اگر راه دستیابی به حقیقت برایقاضی وجود نداشته باشد چاره‌ای جز ضرب و شتمو حتی شکنجه بی‌گناه و گناهکار برای او باقینخواهد ماند،زیرا در غیر این صورت ممکن استعمل او به خطابی بزرگتر یعنی«قتل نفس»منجرشود. و شهروندان در صورت عدمتمایل به حاکمیت دینی،می‌توانند با توجه به قوانینحکومت مدنی تحت فرمانهای مدنی که بواسطۀحاکم با کارگزاران امور سیاسی وضع شده است ازحق حیات و دیگر حقوق مدنی خود بهره گیرند؛واین یعنی پذیرش نوعی«حکومت مبتنی برنمایندگی»برای اجرای قوانین دولت مسیحی کهتوسط پیروان مسیح انجام می‌گیرد. و شهروندان در صورت عدمتمایل به حاکمیت دینی،می‌توانند با توجه به قوانینحکومت مدنی تحت فرمانهای مدنی که بواسطۀحاکم با کارگزاران امور سیاسی وضع شده است ازحق حیات و دیگر حقوق مدنی خود بهره گیرند؛واین یعنی پذیرش نوعی«حکومت مبتنی برنمایندگی»برای اجرای قوانین دولت مسیحی کهتوسط پیروان مسیح انجام می‌گیرد."

برای مشاهده محتوای مقاله لازم است وارد پایگاه شوید. در صورتی که عضو نیستید از قسمت عضویت اقدام فرمایید.