Skip to main content
فهرست مقالات

بین المللی شدن آموزش عالی: چالش ها، راهبردها، سیاست ها و برنامه ها

نویسنده:

(14 صفحه - از 184 تا 197)

خلاصه ماشینی:

"،آشناسازد؛ چ)ایجاد فرصت‌هایی که امکان گرفتن دو مدرکتحصیلی را از دو دانشگاه ملی،منطقه‌ای یابین المللی متفاوت برای دانشجویان فراهممی‌آورد؛ ح)طراحی برنامه‌های درسی ویژۀ دانشجویانخارجی پذیرفته‌شده؛ خ)بهسازی ساختار اداری،مالی،مدیریتی واجرایی دانشگاه‌ها برای فراهم آوردن امکانهمکاری‌های علمی بین المللی بیشتر و مؤثرتر؛ د)غنی‌سازی محیطهای دانشگاهی برای انجامفعالیت‌های آموزشی،پژوهشی ملی و بین المللی بااستانداردهای قابل قبول فراتر از حوزۀ ملی؛ ذ)طراحی برنامه‌های آموزش‌های پیش و حینخدمت،متناسب با نیازهای زمان با همکاریدانشگاه‌های گوناگون منطقه‌ای و بین المللی؛ ر)پذیرش تعداد بیشتری از پژوهشگران،اعضای هیأت علمی و دانشجویان خارجی دردوره‌های متفاوت تحصیلی و حرکت به سوی تبادلدانشجویان سطوح عالی؛ ز)حمایت از پژوهشگران،اعضای هیأت‌هایعلمی و مدیران جوان آموزش‌عالی؛ ژ)همکاری مؤثر در طراحی،اجرا و ارزشیابیپروژه‌های تحقیقاتی بین المللی؛ س)فراهم‌آوردن امکان بهره‌گیری بیشتراعضای هیأت‌های علمی دانشگاه‌ها ازفن‌آوری‌های اطلاعاتی و ارتباطی؛ ش)تمرین همکاری‌های علمی بین المللی ازطریق گسترش همکاری‌های دانشگاه‌ها در سطوحملی و منطقه‌ای،همکاری‌های جنوب-جنوب،شمال-شمال و جنوب-شمال؛ ص)تهیۀ پایگاه‌های اطلاعاتی مشترک وبرقراری ارتباط فعال و مؤثر میان دانشگاه‌ها،پرهیزاز دوباره‌کاری،و استفادۀ بهینه از سرمایه‌های موجوددر آموزش عالی؛ ض)ایجاد آمادگی لازم در سطوح گوناگونمدیریت دانشگاه‌ها،برای گسترش بین‌المللی‌شدنآموزش‌عالی،از سطوح مدیریت دانشگاه‌ها به سویفرایند یاددهی-یادگیری در کلاس درس وفعالیت‌های آموزشی و پژوهشی دانشجویان؛ ط)کسب آمادگی لازم برای مواجهه با موانع ومشکلات بین‌المللی‌شدن آموزش عالی؛مشکلاتی چون مسائل مالی،کیفیت‌های متفاوتآموزش و پژوهش دانشگاهی،سیاست‌هایاتخاذ شده در سطوح ملی،مسائل اجتماعی ومنطقه‌ای،بازار متفاوت آموزش عالی و مسائلاقتصادی مربوط به آن؛ ظ)گسترش همکاری‌های منطقه‌ای وبین المللی در زمینۀ ارزشیابی برنامه‌های آموزشی ودرسی دانشگاه‌های گوناگون به مثابۀ رویکردیاثربخش در بهبود کیفیت آموزش عالی,( LUAI 2002, hoddeS & lekniG;2002 )."

برای مشاهده محتوای مقاله لازم است وارد پایگاه شوید. در صورتی که عضو نیستید از قسمت عضویت اقدام فرمایید.