Skip to main content
فهرست مقالات

بررسی رابطه بین نقش هایی که مدیران نظام اداری ایفا می کنند با اثر بخشی سازمانی

نویسنده:

علمی-ترویجی/ISC (24 صفحه - از 13 تا 36)

کلید واژه های ماشینی : مدیران ، مدیران نظام اداری کشور ، مدیران نظام اداری ایفا ، نقش‌های مدیران ، اطلاعات ، مدیریتی ، نقش ، سازمانی ، مدیریت اطلاعات ، نقش‌های مدیریتی و اثربخشی سازمانی

این مقاله در مرحله نخست به تبیین نقش‌هایی که مدیران نظام اداری کشور در جهت‌ افزایش اثربخشی سازمانی ایفا می‌کنند،مبادرت داشته و هشت دسته‌"نقش‌"را در قالب‌ نوعی به عنوان یک الگوی مفهومی مورد شناسایی،و تشریح و تبیین قرار می‌دهد.در ادامه،نتایج آزمون همبستگی پیرسون بین مؤلفه‌های نقش‌های مدیریتی و اثربخشی‌ سازمانی،نتایج تجزیه و تحلیل و اریانس برای تحلیل اختلاف معنی‌داری بین نقش‌هایی که‌ مدیران نظام اداری در سطوح مختلف مدیریتی ایفا می‌کنند،به صورت اولویت‌بندی‌ نقش‌های مدیریتی در سطوح مختلف سازمانی به تفکیک تشریح می‌شود و در نهایت در بخش پایانی،یافته‌های پژوهش براساس سؤالات مطرح شده مورد بررسی،بحث و نتیجه‌گیری قرار می‌گیرد.

خلاصه ماشینی:

"در ادامه،نتایج آزمون همبستگی پیرسون بین مؤلفه‌های نقش‌های مدیریتی و اثربخشی‌ سازمانی،نتایج تجزیه و تحلیل و اریانس برای تحلیل اختلاف معنی‌داری بین نقش‌هایی که‌ مدیران نظام اداری در سطوح مختلف مدیریتی ایفا می‌کنند،به صورت اولویت‌بندی‌ (*)-استاد دانشکده مدیریت دانشگاه تهران (**)-عضو هیئت علمی دانشگاه امام حسین(ع) نقش‌های مدیریتی در سطوح مختلف سازمانی به تفکیک تشریح می‌شود و در نهایت در بخش پایانی،یافته‌های پژوهش براساس سؤالات مطرح شده مورد بررسی،بحث و نتیجه‌گیری قرار می‌گیرد. بدین ترتیب می‌توان گفت پاسخ‌ به سؤالات زیر از عمده‌ترین اهداف این پژوهش می‌باشد: 1-به راستی مدیران نظام اداری کشور بر انجام وظایف و مسئولیتهایی که بر عهده‌ آنها واگذار شده است چه نقش‌ها و فعالیتهایی را انجام می‌دهند؟ 2-آیا تمایزی بین نوع نقش‌هایی که مدیران عالی با میانی و عملیاتی ایفا می‌کنند وجود دارد؟(پراهمیت‌ترین نقشی که مدیران نظام اداری به تفکیک سطوح مدیریتی ایفا می‌کنند کدام است؟). اولین سؤال پژوهش این بود که‌ مدیران نظام اداری کشور برای انجام وظایف و مسئولیتهای خود چه نقش‌ها و فعالیت‌هایی را انجام می‌دهند؟در واقع،عمده‌ترین نقش‌هایی که باید ایفا کنند تا اثربخشی‌ سازمانی افزایش پیدا کند چه نقش‌هایی است؟تمام مؤلفه‌های مورد بررسی(نقش‌های 8 گانه مدیریتی)و 43 شاخص مربوط مورد تأئید قرار گرفت. سومین سؤال پژوهش این بود که آیا بین نقش‌هایی که مدیران نظام اداری کشور ایفا می‌کنند با اثربخشی سازمانی رابطه وجود دارد؟ نتایج بدست آمده از آزمون همبستگی پیرسون بین مؤلفه نقش‌های مدیریتی و اثربخشی سازمانی(جدول شماره 4)در سطح اطمینان 99 درصد گویای آن است که‌ همبستگی مثبت و معنی‌داری بین دو دسته متغیر مورد بررسی وجود دارد."

برای مشاهده محتوای مقاله لازم است وارد پایگاه شوید. در صورتی که عضو نیستید از قسمت عضویت اقدام فرمایید.