Skip to main content
فهرست مقالات

بررسی پردازش اطلاعات، کنترل و یادگیری در شرکت های چند ملیتی و فراملیتی

نویسنده:

علمی-ترویجی/ISC (26 صفحه - از 217 تا 242)

کلید واژه های ماشینی : پردازش اطلاعات ، ملیتی ، کنترل ، سازمان ، پردازش اطلاعات کنترل و یادگیری ، شیوه‌های مخخختلف پردازش اطلاعات ، دانش ، پردازش اطلاعات استراتژیک ، مدیریت ، سیستم‌های پردازش اطلاعات غیر ساختاری

سازمانهای چند ملیتی و فراملیتی،از پیچیده‌ترین سازمانها هستند که مدیریت و کنترل آنها به سازوکارهای خاصی نیاز دارد.در این سازمانها برای برقراری ارتباط میان‌ واحدهایی که در سراسر دنیا پراکنده هستند،با توجه به ساختارهای بین المللی آنها و محیطهای جهانی،شیوه‌های مخخختلف پردازش اطلاعات مورد استفاده قرار می‌گیرد، کنترل در این شرکت‌ها با توجه به جندگانگی فرهنگی امری بسیار پیچیده به نظر می‌رسد.آنها برای ماندگاری خود در صحنه‌های رقابت جهانی به نوآوری و خلاقیت‌ نیاز دارند،بنابراین باید سازمانهایی یادگیرنده باشند.به واسطه یادگیرندگی،علوم و دانش بین واحدها جریان می‌یابد و به افزایی و ایجاد علوم جدید کمک می‌کند.در دهه‌های اخیر پژوهش‌های اخیر سازمانی به دست آورده است و هریک از صاحبنظران به فراخور علائق و تجارب خود و استفاده از تئوریهای مختلف اقتصادی و اجتماعی خصوصا در حوزه‌ی سازمان و مدیریت،به توضیح جنبه‌های مختلف ساختاری و کار کردی این شرکت‌ها مبادرت کرده‌اند.در این مقاله با استفاده از تئوری نهادی‌1نظریه سازمانهای‌ اقتصادی‌2،تئوری کارگزاری‌3دیدگاه مبتنی بر منابع‌4،تئوری وابستگی به منابع‌5و مدل‌ رهبری روم-یتون‌6که توسط صاحبنظران این مقاله ارائه گردیده است،فرایندهایی‌ نظیر ارتباطات،پردازش اطلاعات کنترل و یادگیری در این شرکت‌ها مورد بحث قرار گرفته است.

خلاصه ماشینی:

"نظیر ارتباطات،پردازش اطلاعات کنترل و یادگیری در این شرکت‌ها مورد بحث قرار پردازش اطلاعات برای اجاد هماهنگی و برقراری شیوه‌های مختلف کنترل خاص این‌ Populatio ecology theory است که این مسائل به موقعیت سازمان در محیط دارد. مختلف پردازش اطلاعات در این شرکت‌ها وجود دارد که عبارتند از:پردازش‌ کشور مادر و کشور تاتعه تسهیل می‌شود اما پردازش اطلاعات بین واحدهای وظیفه‌ای‌ مشکل خواهد بود و جهت این فرایندهای غیر سلسله مراتبی مورد نیاز است. همچنین برای پردازش اطلاعات به صورت افقی بین واحدهای فرعی می‌توان از واحدهای مختلف در شرکت‌های چند ملیتی مورد استفاده قرار می‌گیرد. ویژگی خاص طرح فراملیتی در این است که دانش مربوط به محصول در واحدهای‌ سلسله مراتبی ایجاد خواهد شد و اطلاعات به صورت گسترده بین واحدها پردازش و انجام دهند،در این صورت کنترل مبتنی بر سلسله مراتب مناسب است. واحدهای تابعه ضرورت داشته باشد،در این صورت کنترل مبتنی بر جامعه‌پذیری‌ وظایف واحدهای تابعه نداشته باشد،در این صورت شیوه کنترل مبتنی بر قیمت‌ بنابراین ارتباط میان واحدهای مرکزی و واحدهای تابعه ترکیبی از این سه شیوه کنترلی است که توجه به دانش واحدهای مادر از واحدهای تابعه و درجه اندازه پذیر شرکت‌های فراملی جهت کنترل واحدهای تحقیق و توسعه خود به کار برده می‌شود؟ یادگیری در شرکت‌های جهانی بسیار مهم است و نیاز این سازمان‌ها به انعطاف‌ -ارتباط بین سازمانی شبکه‌های فراملیتی عامل مهمی در فرایند یادگیری در این سازمانها است. شبکه بین سازمان موقعیت مرکزی به دست می‌آورد،قادر خواهد شد تا تولیداتی با خلاقیت ایجاد کند و برتری رقابتی برای خود به دست آورد."

برای مشاهده محتوای مقاله لازم است وارد پایگاه شوید. در صورتی که عضو نیستید از قسمت عضویت اقدام فرمایید.