Skip to main content
فهرست مقالات

هنر پیامی است از انسان به انسان

نویسنده:

(3 صفحه - از 14 تا 16)

کلید واژه های ماشینی : هنری ، پراکسیس ، انسان ، موسیقی ، جنبه تهاجمی پراکسیس وفق ، خشونت ، جنبه تهاجمی ، شعر ، زندگی هنری از پراکسیس انسان ، زبان

خلاصه ماشینی:

"و از سوی دیگر هنر ظرافت طبع و حساسیت روح انسانیشناخته میشود و این با جنبه تهاجمی پراکسیس وفق نمیدهد. اما در حقیقت هنر این‌چنین نیست و اگر چنینبنظر ما برسد در آن جهت است که ما زندگی هنری انسان را فقطاز یک قطب آن یعنی قطب منفعل،مشاهده می‌کنیم و قطبفعال آنرا بدست فراموشی میسپاریم. راه دور نرویم،اشعار نیما نمونه برجسته چنین آثار هنری است،من خود سالها شاهد توهین و تحقیر و حتی تمسخر این اشعارو زندگی ناگوار این هنرمند گرانمایه بوده‌ام در حالیکهامروز تقریبا همه نیماپرست شده‌اند!تازه معلوم نیست مفهومیکه این پرستندگان نیما از اشعار او دارند همان باشد که خوداو داشته است! محتوای هر اثر هنری از زندگی هنریناشی از آن جدا نیست و این زندگی هنری پیامی است از هنرمندبرای پذیرندگان هنر او،یعنی یک پراکسیس انسان نسبتبانسان. خشونت و ظرافت در هنر ایراد دیگری که به نظریه ما وارد میشود اینست کههنر مظهر ظرافت طبع و حساسیت روح انسانی است و این امربا جنبه تهاجمی پراکسیس وفق نمیدهد. از اینرو تنها یکی از این طرق را ملاک تشخیص هنر دانستن و دیگران رانادیه گرفتن درست نیست،حقیقت اینست که هنر همانطورکه گفتیم پیامی است از انسان به انسانی دیگر،پیامی است ازهنرمند به پذیرندگان هنر و در نتیجه دارای جنبه فعال وتهاجمی است. اگر این جنبه تهاجمی در بعضی آثار هنری چندانآشکار نیست در بسیاری آثار دیگر بصورت برجسته و درخشانینمایان است. سخن کوتاه،هنر پیامی است از هنرمند به پذیرندگانهنر و زندگی هنری از پراکسیس انسان نسبت بانسان سرچشمهمیگیرد که مظهر آن عمل جنسی است و جنبه تهاجمی شناختیآن مسلم است."


برای مشاهده محتوای مقاله لازم است وارد پایگاه شوید. در صورتی که عضو نیستید از قسمت عضویت اقدام فرمایید.