Skip to main content
فهرست مقالات

ما اسطوره زمان حالمان را گم کرده ایم

مصاحبه شونده:

مصاحبه کننده:

(4 صفحه - از 17 تا 20)

کلید واژه های ماشینی : زاون قوکاسیان ، آربی اوانسیان ، زن ، تئاتر ، ذهن ، شعر ، موسیقی ، ترکیب ، داستان ، نمایش‌نامه

خلاصه ماشینی:

"این داستان می‌تواند نقطه شروعی براییک داستان دیگر باشد و بطور کلی یک ترکیبیاست وقتی که شما فکر می‌کنید تمام شده تازه یکشروع دیگری است و این مسئله راحتی در تزئیناتمساجد هم می‌بینید که هیچوقت یک چیزی به-بن‌بست نمی‌رسد و همیشه در خودش حرکتی راشروع می‌کند. زاون قوکاسیان:دقیقا تمام اجرای شمابه این ترکیب پی‌درپی و زنجیری وابسته بود آربی اوانسیان:خواسته بودیم کهاینطوری باشد و به‌همین دلیل برای بدست آوردناین ترکیب ذهن یک نفر بکار گرفته نشد بخاطراینکه اگر ذهن یکنفر بود باز محدود میشد بهذهنیات همان نفر. آربی اوانسیان:بله این تضاد یکی از نطفههای فکری این اجرا است و این مسئله از اینجاسرچشمه می‌گیرد که اسطوره‌ای که بای اینکاربکار گرفته شده با خودش این مسئله را دارد کهنیروئی که به زنجیر کشیده شده است اگر آزادشود ممکن است دنیا را خراب کند و یک برداشتدیگر اینکه اگر این نیرو آزاد بشود دنیا راخواهد ساخت درست مثل همان حالت دوگانه‌ایکه در آتش وجود دارد که هم میتواند تطهیرکند و پاک کند و وهم میتواند بسوزاند و ازبین ببرد. آربی اوانسیان:اینها هم مثل استفادهاز کلمات یا موسیقی و یا حرکات در همان شکلخیلی غریزی و اولیه‌اش بود که مثلا اگرقرار است در اینجا چیزی آتش بگیرد آتشبگیرد و یا مثلا اگر قرار است چیزی قطع شودواقعا چیزی تصویر خشنی داشته باشد شیئی کهاین خشونت را بیانکند باید وجود داشتهباشد فقط مسئله این بود که این اشیاء بتواننددر یک ترکیب ساده قرار بگیرند و با خودشانپیچیدگیهای عجیب و غریب را نیاورند اشیاءمعمولی و قابل شناخت باشند."


برای مشاهده محتوای مقاله لازم است وارد پایگاه شوید. در صورتی که عضو نیستید از قسمت عضویت اقدام فرمایید.