Skip to main content
فهرست مقالات

اندیشه های سن سیمون (فصلی از کتاب اندیشه ترقی)

نویسنده:

مترجم:

(5 صفحه - از 56 تا 60)

کلید واژه های ماشینی : اندیشه‌های سن سیمون ، سن سیمون ، ترقی ، اندیشه ، کتاب اندیشه ترقی ، انسان ، طبقه ، حکومت ، اروپا ، مرحله

خلاصه ماشینی:

"ولی با وجود آنکه صحبت از انقلاب مدیریت شایع شده بود و«حکومت لیاقت»مقبولیت عام یافته بود و علیرغم اینکه اخیراتعداد اهل فن افزایش پیدا کرده بود،هنوز ارباب حرفنمی‌توانستند در مبارزات اجتماعی یک قرن و نیم پیش جناحمخصوص به خود را داشته باشند. بدینسان از نظر او پروردگاری مهربان از طریق فعالیتغریزه انسانی مکانیسمی برای ترقی درست کرده است،ولیدر مرحله کنونی عمل این مکانیسم مستلزم همکاری آگاهانهانسانهاست و علم الاجتماع وی-سن سیمون-هم راه اینهمکاری را هموار می‌نماید. سن سیمون برعکس دورانارگانیک،دوره‌های غیرارگانیک را ویران‌کننده وحدتو هماهنگی می‌داند و معتقد است که این به‌ویژه در مراحلبعدی خود اثری مخرب بر جای می‌گذارد او معتقد بود کهخودش در یکی از همین مراحل زندگی می‌کند،به‌نظر اودر این مرحله انسانها چنان تباه شده‌اند که حتی از حمله بهدشمن مشترک دریغ می‌ورزند. ولی این مراحل ویرانگرانهبه عنوان بخشی از الگوی ترقی همانقدر الزامی هستند کهدوره‌های بهروزی انسان آنها تخم مرحله ارگانیک بعدیرا می‌پرورانند،درست آنگونه که قبلا مرحله بسامان تخمتباهی را در نهاد خود پرورانده بود. با آنکه کارهای سن سیمون طبیعته از نظم درستیبرخوردار نیستند ولی این دانشمند،باوجوداین یا شایددرست به همین دلیل منشا اندیشه‌های جدید متعددی است کهخود او جوهر آنها را از قرن هجدهم برگرفته بود. او از نخستین کسانی است که ایدئولوژیغالب در هر عصری را به نظام طبقاتی مسلط بر آن عصر مرتبساخت و اظهار داشت که باید داوری نهاده‌ها،اندیشه‌ها ومذاهب نه برمبنای یک معیار مطلق،بلکه برحسب ارتباطآنها با مرحله ترقی اجتماعی هر جامعه صورت گیرد،و اوبدینسان سکه پیشتازی در تاریخ‌گرایی و همچنین طلایه‌داریدر اندیشه ماتریالیستی را به نام خود زد."


برای مشاهده محتوای مقاله لازم است وارد پایگاه شوید. در صورتی که عضو نیستید از قسمت عضویت اقدام فرمایید.