Skip to main content
فهرست مقالات

مکاتب جامعه شناسی معاصر و ضرورت تاریخی آینده نگری و برنامه ریزی اجتماعی

نویسنده:

(3 صفحه - از 12 تا 14)

کلید واژه های ماشینی : ضرورت تاریخی آینده‌نگری و برنامه‌ریزی ، جامعه ، آینده ، جامعه‌شناسی ، قوانین ، تکامل ، مکاتب جامعه‌شناسی معاصر ، ضرورت تاریخی ، دانش ، شناخت

خلاصه ماشینی:

"از سوی دیگر،علل کشف‌نشده تعداد زیادی از معلولهای تاریخییا اجتماعی،و پیچیدگی و بغرنجی حیات اجتماعی و اقتصادی و مسائلآن،اندیشه برخی متفکران و صاحبنظران علوم اجتماعی را تاریکتر ودر انکار جبر علمی و قبول اتفاق و احتمال‌گرائی پافشارتر میکند: آنده مارشال (lahcraM erdnA) اقتصاددانمعاصر فرانسوی درباره جامعه و اشکال اقتصادی و جهت تکاملی آن(بویژه تحت تاثیر انکارگرایانی که گریز از علیت و انکار جبر علمیرا وسیله گرمی آشفته‌بازار پریشان‌اندیشی خود ساخته‌اند)معتقدگردیده است حالا که نه در علوم طبیعی و نه بوجه اولی در علوم اجتماعیضرورت و جبر علمی بطور استوار و قاطعی حاکم و صادق نیست پس چهبهتر که پیشنهاد شود در زمینه علوم و فنون اقتصاد و جامعه‌شناسی بجایجبرگرائی علمی،«احتمال‌گرائی»نشانده شود:«اگر جبر و ضرورتدر آنچه که معمولا علوم عینی نامیده میشوند طرد گردیده است،بنابراین چه دلیلی وجود دارد که ما آنرا بعنوان چیزی موجود در علومیکه هرگز عینی نیستند بپذیریم!آندره مارشال،پس از این بیان خودمیکوشد تا بجای ضرورت در علم،عنصری را جانشین سازد کهعبارت است از«امکان»و بدینترتیب،مذهبی را در اقتصاد بنیانمیگذارد که«مذهب اتفاق»یا مذهب احتمالات در اقتصاد نامیدهمیشود»4 از نظر دانش و فرهنگ معاصر اینگونه نفی ضرورت و نفیجبر علمی یعنی نپذیرفتن وجوب ترتب معلول بر علت،که قانون همبستگیضروری وقایع و پدیده‌ها و روابط متقابل علمی آنهاست،و اینگونهبی‌اعتنائی به مهمترین اصول علمی جز انکارگرائی منشاء و مفهومیدیگر ندارد،زیرا اینچنین نفی جبر علمی،راه را در مقیاس وسیعیبه قدرگرائی یا جبر کور باز میکند،به جبری غیرعملی که مسیر طبیعی امورو پدیده‌ها را تابع هیچگونه قانون و یا قوانینی نمی‌شمارد و به هیچگونه علیتی پابند نیست و انکار و اعمال و بطور کلی زندگی انسانها را باصولو قوانینی مربوط نمیداند."


برای مشاهده محتوای مقاله لازم است وارد پایگاه شوید. در صورتی که عضو نیستید از قسمت عضویت اقدام فرمایید.