Skip to main content
فهرست مقالات

حقایق عقب ماندگی و پیشرفت: سرمایه و تکنیک افسونی که افسانه شده است

نویسنده:

مترجم:

(4 صفحه - از 31 تا 34)

کلید واژه های ماشینی : سرمایه ، تولید ، رشد ، تکنولوژی ، کشاورزی ، سرمایه و تکنیک افسونی ، کارشناسان ، کشورهای پیشرفته و کشورهای عقب‌مانده ، کشورهای پیشرفته ، کشورهای عقب‌مانده

خلاصه ماشینی:

"(به تصویر صفحه مراجعه شود)(مقاله دوم) حقایق عقب‌ماندگی و پیشرفت*سرمایه و تکنیک:افسونی کهافسانه شده است ترجمه ع:انصاری بخش امور اقتصادی و اجتماعی سازمانملل در تاریخ 13 اکتبر گزارش مفصلی درباره موضوع رشد ناهماهنگی در کشورهایدرحال‌توسعه انتشار داداین گزارش بهسرپرستی اقتصاددان معروف و برنده‌ی جایزهنوبل پرفسور وسیلی لئونیتوف و به همکاریگروهی از کارشناسان جهان تهیه و تنظیم شدهاست. کارشناسان اقتصادی و اجتماعی و همینکسانیکه سرمایه و تکنولوژی را به تنهایی ضامنپیشرفت دانسته و آمار مربوط به درآمد سرانهو قدرت خرید قشری از جامعه را حمل بر توسعهاقتصادی و اجتماعی می‌دانند از این نکته اساسیو بسیار ابتدایی غافل‌اند که جریان تولیددر اصل نوعی فعالیت اجتماعی است. همانطور که در نظام فئودالی مالکیتزمینهای زراعتی متعلق به مالکان بوده و کشاورزانصاحب نسق فاقد قدرت اقتصادی و سیاسیهستند در جامعه سرمایه‌داری نیز کارگرانسهمی در انتخاب ابزار تولید و هم‌چنین نوعتولیدات نداشته و مسائلی از قبیل انتخاب ابزارتولید،نوع تولیدات و اینکه چه کسانی بایداین فرآورده‌ها را مصرف کنند همه توسطصاحبان سرمایه هستند که با کمک وسائلارتباطجمعی به پرورش ذائقه‌های جدید برایفرآورده‌های غذایی جدید و یا به تشویقسبک زندگیهای لوکس و پرتجمل که طبعا ولخرجیو ریخت‌وپاش غیر ضروری را بهمراه می‌آوردمی‌پردازند. سئوال اساسی این استکه کشورهای دنیای سوم به چه نوع تکنولوژیاحتیاج دارند؟هدف از آن‌چه خواهد بود وچه کسانی آنرا انتخاب می‌کنند و مورد استفاده قرارمی‌دهند؟اگر غرض از اخذ تکنیک غربی رفعحوائج کسانی است که قدرت خرید دارند پستمام تکنیکهای غربی باید وارد و بکار گرفتهشوند. مهمترین نکته این است که اگر هدف ازصنعتی‌شدن تحول امور کشاورزی،بهبودبهداشت و تامین مسکن،مواد غذایی و آموزشو پرورش اکثریت باشد در آن صورت تکنولوژیو تولید و استفاده از آنها بمراتب از تکنولوژیپیشرفته که امروز بطور کورکورانه مورداستفاده قرار می‌گیرد موثرتر و ثمربخش‌ترخواهد بود."


برای مشاهده محتوای مقاله لازم است وارد پایگاه شوید. در صورتی که عضو نیستید از قسمت عضویت اقدام فرمایید.