Skip to main content
فهرست مقالات

رشد اقتصادی آغاز انقلاب سیاسی (رشد سریع یک نیروی متزلزل کننده)

نویسنده:

مترجم:

(5 صفحه - از 37 تا 41)

کلید واژه های ماشینی : رشد اقتصادی ، سیاسی ، انقلاب ، رشد اقتصادی آغاز انقلاب ، رشد اقتصادی و ثبات سیاسی ، ثبات ، انقلاب سیاسی ، رشد سریع اقتصادی ، طبقه ، درآمد

خلاصه ماشینی:

"این افراد،فاقد بستگی به هریک از گروههای فرعی که جامعه را تشکیل میدهند-خانوادهگسترده،انجمن‌ها،گروههای حرفه‌ای یا طبقات اجتماعی-هستند ازاینرو برخی از این صاحب‌نظران با تکیه بر شواهد ومدارک استدلال کرده‌اند که اتحادیه‌های کارگری که اغلب از آنها بعنوان یکی از منابع قدرت انقلابیون کمونیست نام برده میشود،در واقع احتمال موفقیت کمونیست‌ها را کاهش میدهد،زیرا کهاین اتحادیه‌ها،کارگران را با سیستم مسلط مرتبط میسازند یارابطه موجود را تشدید میکند. *** مطلب دیگری که باید سئوال کرد این است که چگونه رشدسریع اقتصادی ممکن است افرادی را که فاقد طبقه میشوند،یاکسانی که هویت با سایر گروههای اجتماعی را از دست میدهندتحت تاثیر قرار دهد و آنها را برای انقلاب مستعد سازد. این بدان معنی است که این افراد نه تنهادر شرایط اجتماعی مبهمی قرار میگیرند که ممکن است آنها را بهجامعه«بیگانه»سازد،بلکه به منابعی نیز دست مییابند که آنهارا قادر میکند که نظام اقتصادی،سیاسی را سرانجام به نفع خودتغییر دهند سیستم‌های اقتصادی،اجتماعی و سیاسی،پاره‌هایپیوسته یک جامعه واحد هستند،و هر گاه بخشی بسرعت تغییرکند،طبعا در سایر قسمتها حالت بی‌ثباتی بوجود میاید. *** رشد اقتصادی نه تنها با جمع‌آوری سرمایه بلکه با توسعهتعلیم و تربیت،تخصص و تکنولوژی نیز مرتبط است و در کشورهای در حال توسعه آگاهی روبه تزید از امکانات زندگی بهتر،ایدئولوژی‌های جدید و سیستم‌های نوین حکومت از دیگر عواملرشد اقتصادی بشمار میروند. موارد بسیار دیگریرا نیز میتوان مثال آورد که رفرم باعث انقلاب شده اما نکته‌ایکه مربوط به بحث ما است این است که رشد اقتصادی مانند رفرمسیاسی میتواند مردم را از امکانات بهبود بیشتر آگاه سازد و بدینوسیله نارضایتی را توسعه دهد."


برای مشاهده محتوای مقاله لازم است وارد پایگاه شوید. در صورتی که عضو نیستید از قسمت عضویت اقدام فرمایید.