Skip to main content
فهرست مقالات

لودویگ ویتگنشتاین 1951 - 1889

نویسنده:

(3 صفحه - از 56 تا 58)

کلید واژه های ماشینی : ویتگنشتاین ، فلسفه ، راسل ، حکم ، روانشناسی ، جهان ، ماهیت ، بررسی منطق علوم و ریاضیات ، توصیف ، رساله منطقی

خلاصه ماشینی:

"چنین اوضاعی باعث گشت تاعده‌ای از فلاسفه جواب دیگری به سئوال«فلسفه و منطق»علم بهچیست؟»بدهند-فلاسفه‌ای مانند گوتلوب فرگه6و برتراند راسلجواب کاملا افلاطونی به این سئوال دادند،ایشان معتقد بودند کهفلسفه نه راجع بذهن آدمی و نه راجع به اشیاء جهان خارج تحقیق می‌نماید،بلکه موضوع تحقیق فلسفه دنیایی افلاطونی است که از مجرداتیهمچون ماهیت،عدد،حقیقت،معنی،ارزش و غیره بوجود آمده‌اندکه لقب مادی و یا ذهنی می‌توان بر آنها داد. از طرف دیگر معتقد است که جهان از لحاظ منطقی قابلتوصیف می‌باشد و بنابراین چنین استنتاج می‌کند که فلاسفه سخنیراجع به جهان نمی‌زنند توجه بفرمایند که مفهوم فلسفی ویتگنشتایناز«منطق»و«جهان»و غیره نه تنها بکلی متفاوت از مفاهیم عادیو روزمره آنها می‌باشد،بلکه این مفاهیم بطور آشکار با مفاهیم بعضیفلاسفه دیگر مغایرت دارد. ویتگنشتاین از درگاه منطقبه قلمروی فلسفه پای نهاد-آنچه در ابتدا او را به فلسفه علاقمند نمودمنطق علم ریاضی و پاراداکس‌های آن بود و این تا حدی علاقه وافر او را بهاستفاده از علامات و متدهای منطق ریاضی در حل مسائل فلسفی توجیهمی‌کند جالب اینجاست که کمتر کسی پیدا می‌شود که کتاب ویتگنشتاینرا بخواند و متوجه عمق و عظمت آن نشود با این حال تنها عده انگشت‌شماریاز اساتید فن می‌باشند که علت واقعی این عمق و عظمت را می‌دانند. این ماهیت فلسفه او هرگونه تلاشیرا برای خلاصه کردن دقیق افکارش محکوم به شکست می‌نماید ویتگنشتایندر فلسفه موخر خود کمتر حکم فلسفی صادر می‌کند چراکه شک وافراو به صحت چنین احکام کلی یکی از خصایص فلسفه موخر او می‌باشد."


برای مشاهده محتوای مقاله لازم است وارد پایگاه شوید. در صورتی که عضو نیستید از قسمت عضویت اقدام فرمایید.