Skip to main content
فهرست مقالات

تاریخ ادبی: زبان و خط و ادبیات ایرانی

نویسنده:

(17 صفحه - از 8 تا 24)

کلید واژه های ماشینی : ادب ، ادبیات ، تاریخ ادبی ، تاریخ ، شاعر ، تاریخ ادبیات ، شعر ، تاریخ ادبیات ملل بطور عموم ، ایران ، لغت

خلاصه ماشینی:

"بعضی تاریخ ادبیاترا فقط منحصر بتاریخ علم ادب(بدون سایر علوم)دانسته و چیز دیگریرا در ضمن آن داخل نمیدانند برخی دیگر بطور عموم آنرا تاریخعلم ادب و سایر علوم گفته‌اند و جماعتی تاریخ ادبیات را شرحاحوال علما و شعرا و ادبا و شمۀ از نوشتجات آنها بدون ذکر کافی ووصف کتب ایشان انحصار داده،و پارۀ وصف کتب هر علمی رابدون شرح احوال صاحبان آنان تاریخ ادبیات میخوانند؛ولی حقیقتمطلب این است که تاریخ ادبیات شامل جمیع این مواضیح هست&%00103BMDG001G% و اصول حکومت فرانسه در قرن هیجدهم و رساندن محاسن طرزحکومت و قوانین انگلیس باعث انقلاب کبیر فرانسه و برقراری حکومتشوروی در آن مملکت گردید در صورتیکه نظیر این کتب در ادبیاتقدیم ما وجود ندارد. ]مثلا دورۀ که فردوسی در آن میزیسته دورۀ بوده است کهخراسان فوق‌العاده مضطرب بوده و جنگهای داخلی تا مدتی در آن ایالتمداومت داشته است(انقلابات اواخر دورۀ سامالی،ظهور غزنویان و جنگهایسلطان محمود و غیره)و این انقلابات فطرة طبع فردوسی را حماسیو رزمی کرده او را بگفتن بزرگترین آثار ادبی ایران[یعنیشاهنامه]برانگیخته است در صورتیکه فجایع مغول و دنائت طبعایشان و رواج بازاد بیکاری و انحطاط و پستی و فقر و پریشانی کهاز بیقیدی آنطایفه بمذهب ناشی شده دورۀ عبید زاکانی را چنان دورۀلهو و مسخره و هرزه درائی کرده بود که ویرا با وجود قدرتطبع فطری بسرودن این شعر {Sرو مسخرگی پیشه کن و مطربی آموز!#تا داد خود از کهتر و مهتر بستانی!)S} تاثیر کرده هر یک را نوعی پرورش میدهد چنانکه صافی آسمان شیراز ومناظر طبیعی دلگشای آن خال رخ هفت کشور یکنوع خیالات به حافظداده و تنگی مجلس و بلندی حصار و گرفتگی دائم افکار دیگری برای مسعودسعد سلمان ایجاد کرد."


برای مشاهده محتوای مقاله لازم است وارد پایگاه شوید. در صورتی که عضو نیستید از قسمت عضویت اقدام فرمایید.