Skip to main content
فهرست مقالات

اقتراح: تود و بید

نویسنده:

(6 صفحه - از 269 تا 274)

کلید واژه های ماشینی : درخت بید ، درخت ، تود و بید ، خیابان ، درخت بید برگهای سبز ، درخت بید سرش ، باد ، خاک ، حرکات سرزنش‌کارانه درخت بید ، پهلوی درخت بیدی

خلاصه ماشینی:

"و از خلالبرگها و شاخه‌ها در فرش خیابان نقره‌پاشی مینمود،باد کم همهمۀشاخه‌های کوچک را حرکت میداد،بلبل هنوز آواز میخواند وزنجره هنوز بخواندن شروع نکرده بود-این قبل از ظهر بود،همان وقتی که چند نفر بچه و بزرگ باعجله،از آنسر خیابان بطرفاینها می‌شتافتند،و هرکدام چوبدستی‌های بلند خودشان را روی شانهنهاده بعضی هم قبل از وقت سنگ و پاره‌چوب‌ها را در دست سبکسنگین می‌نمودند-متفرق ولی یک اراده در زیر درخت‌ها متوقف اقتراح-تود و بید- در حاشیۀ یک خیابان درختان متنوعه صف کشیده بودند. و از خلالبرگها و شاخه‌ها در فرش خیابان نقره‌پاشی مینمود،باد کم همهمۀشاخه‌های کوچک را حرکت میداد،بلبل هنوز آواز میخواند وزنجره هنوز بخواندن شروع نکرده بود-این قبل از ظهر بود،همان وقتی که چند نفر بچه و بزرگ باعجله،از آنسر خیابان بطرفاینها می‌شتافتند،و هرکدام چوبدستی‌های بلند خودشان را روی شانهنهاده بعضی هم قبل از وقت سنگ و پاره‌چوب‌ها را در دست سبکسنگین می‌نمودند-متفرق ولی یک اراده در زیر درخت‌ها متوقف شدند-اول تصور می‌شد که بطرف درخت بید میروند،ولی خیرباو کاری ندارند،او آزاد است،این حمله،این انبوه اهانت وهجوم قاسبانه بطرف درخت تود است. دم ارۀ پولادیننخواست اندام ذیقیمت و مفیدی را بفریاد آورد،توجه بطرف دیگرمعطوف شد-بطرف یکدرخت بیمقدار،بیمصرف،غیر قابل استفادهدرخور بریدن و سوختن-و آن رقیب مغرور-همان درخت بید بودکه در وقت مهاجمۀ میوه‌خواران سرش را تکان میداد-او بود که دراین مورد ارۀ بیرحم جلو رفته و دندان برندۀ خود را بساق او فروبرد،باد تندتری وزید،بید بی‌اختیار بخود میلرزید و تراشه‌هایسفید از دو طرف ساق او با انین متوازی خفیفی بهوا می‌پریدندو آخرین دندانۀ اره آخرین فشار را در روی آخرین رک درخت بکار در سر بید پنهان بود،ولی طبیعت راستگو راضی نشد که این حقیقتخیلی دیر مخفی بماند."


برای مشاهده محتوای مقاله لازم است وارد پایگاه شوید. در صورتی که عضو نیستید از قسمت عضویت اقدام فرمایید.