Skip to main content
فهرست مقالات

زمینه فرهنگی رفتاری حرفه ای حسابداران

نویسنده:

ISC (38 صفحه - از 3 تا 40)

کلید واژه های ماشینی : حسابداری، سطوح افشای اطلاعات حسابداری، فرهنگ، اندازه‌گیری و افشای اطلاعات حسابداری، محافظه‌کاری، مردگرایی، افشای اطلاعات حسابداری تأثیر، فردگرایی، فاصلهء قدرت، فاصلهء قدرت میزان محافظه‌کاری حسابداران

خلاصه ماشینی:

"با در نظر گرفتن مدلهای رگرسیون فوق می‌توان فرض H0 را به‌صورت آماری زیر نیز بیان کرد: در آزمون دو دامنه(تصویرتصویر) در آزمون یک دامنه(تصویرتصویر) نتایج حاصل از آزمون فرضیه اول به شرح جداول زیر است: جدول 3:نتایج حاصل از مدل رگرسیون محافظه‌کاری حسابداران برمبنای P/B (تصویرتصویر) جدول 4:نتایج حاصل از مدل رگرسیون محافظه‌کاری حسابداران برمبنای P/E (تصویرتصویر) از آزمون فرضیه اول و تجزیه و تحلیل ضرایب همبستگی و تحلیل واریانس که بر روی اطلاعات مربوط به ارزشهای فرهنگی و محافظه‌کاری حسابداران در شرکتهای‌ منتخب بورس انجام گرفته است،می‌توان به شرح زیر نتیجه‌گیری کرد: 1-1-هرچند طبق مبانی نظری موجود چگونگی تأثیر فاصلهء قدرت بر محافظه‌کاری‌ حسابداران در اندازه‌گیری داراییها و سود مشخص نبود،اما طبق نتایج حاصل از تجزیه و تحلیل اطلاعات،رابطهء بین آنها مثبت است. 4-2-تجزیه و تحلیل نتایج آزمون فرض اول چنانچه اشاره شد طبق نتایج حاصل از آزمون فرض اول،سمت و سوی روابط مورد انتظار میان ارزشهای فرهنگی و محافظه‌کاری حسابداران تأیید شده است،اما یکی‌ از دلایل اصلی معنی‌دار بودن روابط مزبور،اتکاء بر ارزیابی سرمایه‌گذاران بورس اوراق‌ بهادار تهران از قیمت سهام شرکتها است. جدول 5:نتایج حاصل از مدل رگرسیون پنهان‌کاری حسابداران برمبنای سطوح افشاء (تصویرتصویر) از آزمون فرضیهء دوم و تجزیه و تحلیل ضرایب همبستگی و تحلیل واریانس که بر روی‌ اطلاعات مربوط به ارزشهای فرهنگی و سطوح افشای اطلاعات مالی توسط حسابداران در شرکتهای منتخب بورس انجام گرفته است،می‌توان به شرح زیر نتیجه‌گیری کرد: 2-1-طبق فرضیهء تحقیق،انتظار می‌رفت میان فاصلهء قدرت و سطوح افشای اطلاعات‌ حسابداری،رابطهء منفی برقرار باشد."

برای مشاهده محتوای مقاله لازم است وارد پایگاه شوید. در صورتی که عضو نیستید از قسمت عضویت اقدام فرمایید.