Skip to main content
فهرست مقالات

تأثیر گزارش حسابرسان مستقل بر تصمیم گیری استفاده کنندگان

نویسنده:

ISC (20 صفحه - از 41 تا 60)

کلیدواژه ها :

حسابرسان مستقل ،اعتباربخشی ،تصمیم‌گیری مجامع عمومی شرکتها و موسسات دولتی و بانکها ،ترکیب سهامداران ،تفکیک محتوایی مالکیت از مدیریت ،نحوه‌ استفاده از گزارش حسابرسان مستقل

کلید واژه های ماشینی : گزارش حسابرسان مستقل ، اطلاعات ، گزارش حسابرسان مستقل بر تصمیم‌گیری ، تصمیم‌گیری مجامع عمومی شرکتها ، تأثیر گزارش حسابرسان مستقل ، اطلاعات حسابداری ، حسابداری ، بندهای شرط گزارشهای حسابرسان مستقل ، حسابرسان مستقل بر تصمیم‌گیری مجامع ، منافع و تأثیر اطلاعات حسابداری

با توجه به تضاد منافع و تأثیر اطلاعات حسابداری بر ثروت گروه‌های ذی نفع، انتخاب حسابرسان مستقل برای نظارت،گواهی و اعتباربخشی به این اطلاعات،امری‌ ضروری است.گزارش حسابرسان مستقل موجب اعتباربخشی به اطلاعات حسابداری‌ می‌شود و مبنای تصمیم‌گیری گروه‌های ذی نفع در شرکتهاست.هدف تحقیق حاضر، بررسی علل عدم تأثیر مناسب گزارش حسابرسان مستقل بر تصمیم‌گیری مجامع‌ عمومی شرکتها،وزارت خانه‌ها و موسسات دولتی مانند وزارت امور اقتصادی و دارائی، سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان،سازمان بورس اوراق بهادار تهران و بانکها می‌باشد.یافته‌های تحقیق نشان می‌دهد که عدم تفکیک محتوائی مالکیت از مدیریت،نبود و یا ضعیف بودن تضاد منافع بین مالک و مدیر،دور نبودن(دسترسی‌ مستقیم)مالک به اطلاعات مالی،آثار برخی از مواد قانون تجارت و فقدان قوانین و مقررات،روی نحوه استفاده از گزارش حسابرسان مستقل برای تصمیم‌گیری مجامع‌ عمومی شرکتها،موسسات دولتی و بانکها اثر می‌گذارد.

خلاصه ماشینی:

"براساس یافته‌ها و نتایج بررسی و مطالعه اولیه در این‌ مورد،سؤالات متعددی به ذهن متبادر می‌شود: *چرا بند و یا بندهای شرط گزارشهای حسابرسی مستقل موجب تصمیم‌گیری هیأت‌ مدیره و مجامع عمومی شرکتها در مورد تعدیل سود و سود هر سهم نمی‌شود؟ *چرا برخی از بند و یا بندهای شرط گزارشهای حسابرسان مستقل در چند سال متوالی‌ تکرار می‌شود؟ *چرا شرکتها،سود هر سهم را قبل و یا بعد از تأثیر بند و یا بندهای شرط گزارشهای‌ حسابرسان مستقل افشاء نمی‌کنند؟ *چرا سازمان بورس اوراق بهادار تهران،سود هر سهم شرکتها را قبل و بعد از تأثیر بند و یا بندهای شرط گزارشهای حسابرسان مستقل منتشر نمی‌کند؟ *چرا سازمان بورس اوراق بهادار تهران،شرکتها را ملزم به رفع بند و یا بندهای شرط گزارشهای حسابرسان مستقل نمی‌نماید؟ *چرا وزارت‌خانه‌ها و مؤسسات دولتی،مانند وزارت امور اقتصادی و دارایی و سازمان‌ حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان به بند یا بندهای شرط گزارشهای حسابرسان‌ مستقل کمتر توجه می‌نمایند؟ *چرا بانکها برای اعطای وام و اعتبار به مشتریان کمتر به گزارشهای حسابرسان مستقل‌ عنایت می‌نمایند؟ در این تحقیق،با توجه به سؤالات متعدد موجود در ارتباط با مسأله تحقیق،سؤال‌ اصلی تحقیق به صورت زیر بیان گردید: عدم تأثیر مناسب گزارش حسابرسان مستقل بر تصمیم‌گیری مجامع عمومی شرکتها، مؤسسات دولتی مانند وزارت امور اقتصادی و دارایی،سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان،سازمان بورس اوراق بهادار تهران و بانکها،ناشی از چیست؟ پس از مطالعه منابع و ماخذ معتبر و ارزیابی نتایج حاصل از بررسی مقدماتی،از آنجا که سه گروه عمده ذیل:"مجامع عمومی شرکتها،وزارت‌خانه‌ها و موسسات دولتی‌ (وزارت امور اقتصادی و دارایی،سازمان حمایت مصرفکنندگان و تولیدکنندگان و سازمان بورس اوراق بهادار تهران)و موسسات اعتباری و بانکی‌"استفاده‌کنندگان اصلی‌ گزارشهای حسابرسی هستند،هفت فرضیه تحقیق در ارتباط با سئوالات مطرح شده و گروههای مذکور صورت‌بندی شد و تعاریف عملیاتی متغیرهای تحقیق تدوین گردید."

برای مشاهده محتوای مقاله لازم است وارد پایگاه شوید. در صورتی که عضو نیستید از قسمت عضویت اقدام فرمایید.