Skip to main content
فهرست مقالات

آثار اساتید

شاعر:

(4 صفحه - از 444 تا 447)

کلید واژه های ماشینی : سپند ، صبر ، آثار اساتید ، ملک ، آتش ، یارم سپند ، چرخ نیلوفری ، نکوهش مکن چرخ ، مرد ، خوار

خلاصه ماشینی:

"{%{J{U U}آثار اساتید متقدمینJ} {Sیارم سپند اگرچه بر آتش همی فکند# از بهر چشم تا نرسد مرو را گزند# او را سپند و مجمر ناید همی بکار# با روی همچو آتش و با خال چون سپندS} حنظلة بادغیسی ** {Sتا پاک کردم از دل زنگار حرص و طمع؛# زی هر دری که روی نهم در فراز نیست!# جا هست و قدر و منفعة آنرا که طمع نه،# عزاست و صدور و مرتبة انرا که آز نیست!S} خسروانی خراسانی ** {Sگویند صبر کن که تو را صبر بر دهد!# آری دهد و لیک بعمر دگر دهد!# من عمر خویش را بصبوری گذاشتم؛# عمر دگر بیاید،تا صبر بر دهد!S} ** {Sمن اینجا دیر ماندم،خوار گشتم،# عزیز از ماندن دایم شود خوار!# چو آب اندر شمر بسیار ماند،# شود طمعش بد از آرام بسیارS} دقیقی مروزی ** {Sنکوهش مکن چرخ نیلوفری را# برون کن ز سر باد خیره سری را# بری دان ز افعال چرخ برین را# نشاید نکوهش ز دانش بری را# چو تو خود کنی اختر خویش را بد# مدار از فلک چشم نیک‌اختری را# بچهره شدن چون پری کی توانی# بافعال ماننده شو مر پری را# بسوزند چوب درختان بی‌بر# سزا خود همین است مر بی بریراS} {Sدرخت تو گر بار دانش بگیرد# بزیر آوری چرخ نیلوفری را# چو کبک دری باز مرغ است لیکن# خطر نیست با باز کبک دری راS} ناصر خسرو ** متوسطین {Sز خاری بپرهیز کان خنجری است# ز موری بیندیش کان صفدریست# بعزت نکر در مکس زینهار# که او هم در این بارگه مهتریست# مرنجان دل خستۀ پشۀ# که از هر دلی سوی حضرت دریست# خرابات را نیز عزت بدار# که در عرصۀ مملکت کشوریست# بکفر و باسلام یگسان نگر# که هریک ز دیوان او دفتریستS} امیر خسرو دهلوی معاصرین {Sنخلی که قد افراشت به پستی نگراید!# شاخیکه خم آورد،دگر راست نپاید!# ملکی که کهن گشت،دگر تازه نگردد!# و آنمرد که شد پیر دگر تازه نپاید!# فرصت مده از دست چو وقتی بکف افتاد،# کاین مادر اقبال،همه ساله نزاید!# با همت و با عزم قوی ملک نکهدار،# گز دغدغه و سستی،کاری نکشاید!# گر منزلتی خواهی،با قلب قوی خواه،# کز نرم دلی قیمت مردم نفزاید!# با عقل مردد نتوان رست ز غوغا. # اینجاست که دیوانکثی نیز بپاید!# یا مرگ رسد ناگه،و آسوده شود مرد،# یا کام دل از شاهد مقصود بر آید!# راه عمل اینست،بگوئید ملک را،# تا جز سوی اینره سوی دیگر نگراید!# یاران موافق را،آزرده نسازد!# خصمان منافق را،چیره ننماید!S} ملک الشعراء بهار"


برای مشاهده محتوای مقاله لازم است وارد پایگاه شوید. در صورتی که عضو نیستید از قسمت عضویت اقدام فرمایید.