Skip to main content
فهرست مقالات

بزرگان: امیل زولا رومان نویس فرانسوی

(8 صفحه - از 534 تا 541)

کلید واژه های ماشینی : امیل زولا رومان نویس فرانسوی ، زولا ، رومان ، دریفوس ، مسئلۀ دریفوس بااین‌که افکار عمومی ، فرانسه ، افکار عمومی فرانسه ، معروف ، حیات ، حالات

خلاصه ماشینی:

"در سنه 1875 یک مطبعه‌چی از او خواست که اعاده طبعدو جلد سرگذشت مزبور را به هشتصد فرانک بفروشد،او نیز بهمینقیمت فروخت و با صاحب مطبعه قرار گذاشت که سالی دو جلد از سرگذشتمزبور را تمام کرده و هرکدام را صاحب مطبعه بقیمت 120 لیره از او خریدارینماید-سپس جلد سوم را و بعد چهارم را نوشت،درین وقت نوشتجاتاو معروف شده و رواج یافت،او هم شروط مزبوره را عوض کردهو اجرت خود را از روی فروش نسخ مطبوعه دریافت داشت،و ازهریک نسخه 75 سنتیم عاید او می‌شد. و نیز نهایت دقت و فراست را در هر چیزی بخرج میداد،چنانکههرگاه صورت شخص یا درختی یا چیزی را باو مینمودید،در ضمن ملاحظات او چیزهائی از صور مزبور و جزئیات آن گوشزد شما می‌شد،که بخیال شما خطور نمیکرد،تمام نکات و جزئیات را درست همانطور که بود می‌دید-فراست لازمه نویسندگان خاصه رومان‌نویس‌هاست،معذلک وقتی که دقت نکرده و درست نمیخواست درچیزی کنجکاوی کند،برعکس نتیجه میگرفت،مکرر شده بودکه در کوچه برفقای خود برخورده و با انها تعارف نکرده و حتی انها رانمی‌شناخت-ازجملۀ حرفهای او راجع بخودش یکی اینست که«رفقای من گمان میکنند که من مستغرق افکار خود بودهو یا بعضی گفته‌اند که زولا در سرگذشت و رومانش فکرمیکند،و حال اینکه حقیقة من در آنوقت هیچ فکری نمیکردم» ذاکرۀ او بقدری قوی و حساس بوده که بشیشۀ عکاسی تشبیه میشدهاست،زیرا ممکن نبود صورت چیزی در مخیله او مرتسم شود که فورا تمام اجزاءاندر ذهن او عکس نه‌بندد."


برای مشاهده محتوای مقاله لازم است وارد پایگاه شوید. در صورتی که عضو نیستید از قسمت عضویت اقدام فرمایید.