Skip to main content
فهرست مقالات

انتقاد ادبی

ناقد:

(12 صفحه - از 582 تا 593)

کلید واژه های ماشینی : شعر ، فعل ، نسخ ، رودکی ، مصراع ، آزاده ، سامانی ، اعتراض ، استقلال مصراع ، ضبط

خلاصه ماشینی:

"2-واجب نیست که میر بو نصر از سلاطین باشد که ما آنرابا ابو نصر مملان تطبیق کنیم و شعر فوق را از شعرای صد سال بعد ازرودکی بدانیم و احتمال گفتن آنرا بقطران دهیم ممکن است بو نصرمزبور از شاهزادگان جوان سامانی بوده که وفات یافته و مشهورنشده و قول خود دقیقی که میگوید: {Sولیکن راد مردان جهاندار#چو گل باشند کوته زندگانیS}مؤید این اظهار است،بعلاوه نباید تصور کرد که هرکس اسمشبا لفظ میر ذکر شده حتما پادشاه بوده است زیرا یکعده از بزرگانقرون چهارم و پنجم هجری با وجود آنکه پادشاه نبوده‌اند امیر خواندهشده‌اند و از آن جمله بوده است ابو العباس تاشی سپهسالار اردویخراسان در دورۀ امرای آخری سامانی که بمیر تاشی معروف بوده و بیهقی در کتب خود نام او را بهمین وضع ذکر میکند حتی بعضیاز شعراء ایاز اویماق،سوگلی معروف محمود را نیز امیر خوانده‌اند 3-گذشته از این دلایل سبک گفتار و طرز ترکیب کلماتو قالب شعری بخوبی میفهماند که شعر از شعرای دوره سامانی استو اینطرز کلام بهیچوجه شباهت باسلوب شعری قطران یا شعرایدیگر انعصر ندارد و شعر همانطور که مورخ دقیق و صادق القول مایعنی بیهقی متعرض شده از دقیقی است و نگارنده از حسن اتفاق دراختیار آن عجله نکرده بلکه انرا با نسخه خطی بیهقی هم که داشته تطبیقنموده است،خوب است اگر شما در اینخصوص سندی دارید ارائه دهید * اما در خصوص نسب سامانیان و کتاب مرحوم اعتماد السلطنهبنده ابدا ظلم و ستم نکرده و جور و جفا نرانده‌ام بلکه با کمالشجاعت حقیقتی را که بعدها ممکن بود پنهان بماند اظهار نمودم وعجالتا هم در باب شخص اعتماد السلطنه حرفی ندارم کسانیکه اخلاقدرباریهای دوره ناصری مخصوصا عده از آنان را که کارشان باهل علمو فضل و شعرا مربوط میشده میدانند و از اشتباه کاریهائیکه در آندورهخیلی مرسوم بوده اطلاع دارند بهتر میتوانند ملتفت بعضی نکات شوندالبته مورخین دقیق و منتقدین بیغرض در آتیه حقایق را از پس پردۀاستتار بقوۀ بحث و تنقید خارج خواهند نمود،فقط تاسفی کهبرای بنده حاصل شد این بود که آقای ملک الشعرای بهار چگونه راضیشده‌اند که مورخ دقیق بی‌نظیری مانند ابن خلکان را که تحقیقاتشاز هریک از مورخین اسلام دقیق‌تر بوده با اعتماد السلطنه در یک پلۀترازو قرار دهند و قول او را از قول اعتماد السلطنه هم بی‌سندتربدانند؟در اینجا چون موضوع مباحثه ما مربوط بتاریخ اشکانیان وساسانیان و انتساب آل سامان بیگی از این دو سلسله است ناچارم کهمنابع تاریخی این دو سلسله را ذکر کنم تا مطلب روشن‌تر گردد."


برای مشاهده محتوای مقاله لازم است وارد پایگاه شوید. در صورتی که عضو نیستید از قسمت عضویت اقدام فرمایید.