Skip to main content
فهرست مقالات

ارتباط بین رویکردهای مختلف در اندازه گیری عملکرد مالی شرکت ها

نویسنده:

ISC (24 صفحه - از 83 تا 106)

کلیدواژه ها :

ریسک سیستماتیک ،مدل قیمت‌گذاری دارائی‌های سرمایه‌ای ،تئوری نوین پرتفوی ،فرضیه بازار کارا ،ضریب قیمت به سود هرسهم،ارزش افزوده اقتصادی ،ارزش‌ افزوده بازار ،سیستم ارزیابی متوازن ،حسابداری برمبنای فعالیت

کلید واژه های ماشینی : اندازه‌گیری عملکرد مالی شرکت‌ها، رویکرد، اندازه‌گیری عملکرد مالی شرکت ها، اطلاعات، عناصر درون‌گروهی رویکرد حسابداری، عملکرد، عناصر درون‌گروهی رویکرد، عناصر درون‌گروهی رویکرد اقتصادی، اقتصادی، عناصر درون‌گروهی رویکرد تلفیقی

عملکرد واحدهای اقتصادی براساس دست‌یابی به اهداف تعیین‌شده کوتاه مدت و بلندمدت اندازه‌گیری می‌شوند.از این‌رو،عملکرد معیار مناسبی جهت دسترسی به‌ اهداف تعیین شده قلمداد می‌گردد.این ارزیابی میزان موفقیت سازمان‌ها و بنگاه‌های‌ اقتصادی را در دسترسی و نیل به اهدافشان نشان می‌دهد.برخی از بنگاه‌های اقتصادی‌ در دهه‌های اخیر،تکنیک‌های متنوعی را براساس رویکردهای مختلف برای ارزیابی‌ عملکرد بکار بسته‌اند،اما تعداد محدودی از آنان از اثربخشی فرایندهای ارزیابی‌ سازمان خود رضایت دارند.باتوجه به اتکای قابل‌توجه سازمان بورس اوراق بهادار تهران به داده‌های حسابداری،در این مقاله،نتایج تحقیقی ارائه می‌شود که در آن،نتایج‌ رویکردهای مورد عمل جهت تصمیم‌گیری با رویکرد حسابداری مقایسه و با استفاده از آزمون‌های آماری مشخص می‌گردد که رابطه‌ای بین رویکردهای مختلف در اندازه‌گیری‌ عملکرد مالی شرکت‌ها وجود ندارد.

خلاصه ماشینی:

"رویکردهای مورد عمل جهت تصمیم‌گیری با رویکرد حسابداری مقایسه و با استفاده از آزمون‌های آماری مشخص می‌گردد که رابطه‌ای بین رویکردهای مختلف در اندازه‌گیری‌ اثبات معنی‌دار بودن یا نبودن رابطه هم‌بستگی بین متغیرها استفاده شده است. جهت آزمون فرضیه اول این تحقیق یعنی همبستگی بین عناصر درون گروهی هر الف-بررسی همبستگی درون گروهی بین عناصر رویکرد اقتصادی ب-بررسی همبستگی درون گروهی بین عناصر رویکرد حسابداری آزمون هم‌بستگی بین کل عناصر درون گروهی با استفاده از روش KMO به عدد 458% منتهی گردیده و به‌ 1-بین عناصر درون گروهی رویکرد حسابداری رابطه معنی‌دار وجود ندارد. 2-بین عناصر درون گروهی رویکرد تلفیقی رابطه معنی‌دار وجود دارد. 3-بین عناصر درون گروهی رویکرد مالی رابطه معنی‌دار وجود دارد. 4-بین عناصر درون گروهی رویکرد اقتصادی رابطه معنی‌دار وجود دارد. الف-بررسی هم‌بستگی درون گروهی بین عناصر رویکرد حسابداری با اقتصادی ب-بررسی هم‌بستگی درون گروهی بین عناصر رویکرد مالی با اقتصادی‌ -ROA بازده دارائی‌ها ج-بررسی هم‌بستگی درون گروهی بین عناصر رویکرد حسابداری با مالی‌ د-بررسی هم‌بستگی درون گروهی بین عناصر رویکرد حسابداری با تلفیقی‌ هـ-بررسی هم‌بستگی درون گروهی بین عناصر رویکرد تلفیقی با مالی‌ (به تصویر صفحه مراجعه شود) هـ-بررسی هم‌بستگی درون گروهی بین عناصر رویکرد اقتصادی با تلفیقی‌ این فرضیه مجزا از هم‌بستگی عناصر درون گروهی رویکردها بدنبال رابطه معنی‌دار بین‌ در آزمون بعدی،با حذف دو متغیر EPS و ROE از جمله عناصر درون گروهی رویکرد علت وجود رابطه همبستگی بین آنها استفاده شده است. به‌عنوان متغیر اصلی اندازه‌گیری عملکرد استفاده شده است و یا تحقیق آقایان بارکلی و شرکت‌ها بعلت فقدان هم‌بستگی بین عناصر درون گروهی آنان رابطه معنی‌داری وجود"

  • دانلود HTML
  • دانلود PDF

برای مشاهده محتوای مقاله لازم است وارد پایگاه شوید. در صورتی که عضو نیستید از قسمت عضویت اقدام فرمایید.