Skip to main content
فهرست مقالات

بررسی ارتباط شاخص های بهره وری کار و سرمایه با شاخص های سودآوری در شرکت های سهامی عام

نویسنده:

ISC (32 صفحه - از 95 تا 126)

کلید واژه های ماشینی : بهره‌وری ، سرمایه ، سود ، شاخص ، بازده ، بازده ، اطلاعات شاخص‌های بهره‌وری نیروی کار ، بهره‌وری نیروی کار ، شاخص بهره‌وری ، سهام

این تحقیق در صدد بررسی این موضوع است که آیا بین شاخص‌های بهره‌وری و سودآوری رابطه‌ای معنی‌دار وجود دارد یا خیر؟آیا تغییرات سود متأثر از تغییر سطح بهره‌وری هست؟نحوهء این ارتباط چگونه است؟ برای بررسی این موضوع از میان جامعهء آماری شرکتهای سهامی عام گروه مواد غذایی و آشامیدنی‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران یک نمونه 27 عضوی به روش تصادفی انتخاب و در یک دورهء پنج ساله از ابتدای سال مالی‌ 1375 تا انتهای دورهء مالی 1379 مورد مطالعه قرار گرفت. معیارهائی که سودآوری واحد انتفاعی را ارزیابی می‌نماید شاخص‌های‌ سودآوری هستند که در این تحقیق عبارتند از:نسبت بازده فروش،نسبت بازده‌ دارائیها و نسبت بازده حقوق صاحبان سهام،اطلاعات لازم از صورتهای مالی اساسی و ایدداشتهای پیوست،گزارشات مجامع و سایر اسناد شرکتهای نمونه، موجود در بورس اوراق‌بهادار تهران جمع‌آوری و مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت و براساس این اطلاعات شاخص‌های بهره‌وری نیروی کار و سرمایه براساس رویکرد ارزش افزوده به عنوان متغیر مستقل محاسبه گردید و در مرحلهء بعد نیز نسبتهای‌ سودآوری شرکتهای نمونه نیز به عنوان نمتغیر وابسته محاسبه شد و به وسیلهء روش‌ آماری ضریب همبستگی ارتباط متغیرهای مستقل و وابسته،مورد آزمون قرار گرفت.

خلاصه ماشینی:

"بررسی ارتباط شاخص‌های بهره‌وری کار و سرمایه با شاخص‌های سودآوری در شرکتهای سهامی عام دکتر حسنعلی سینایی‌ عضو هیأت علمی دانشگاه شهید چمران اهواز فرزاد احمدی‌ کارشناس ارشد شرکت ملی حفاری ایرانچکیده این تحقیق در صدد بررسی این موضوع است که آیا بین شاخص‌های بهره‌وری و سودآوری رابطه‌ای معنی‌دار وجود دارد یا خیر؟آیا تغییرات سود متأثر از تغییر سطح بهره‌وری هست؟نحوهء این ارتباط چگونه است؟ برای بررسی این موضوع از میان جامعهء آماری شرکتهای سهامی عام گروه مواد غذایی و آشامیدنی‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران یک نمونه 27 عضوی به روش تصادفی انتخاب و در یک دورهء پنج ساله از ابتدای سال مالی‌ 1375 تا انتهای دورهء مالی 1379 مورد مطالعه قرار گرفت. معیارهائی که سودآوری واحد انتفاعی را ارزیابی می‌نماید شاخص‌های‌ سودآوری هستند که در این تحقیق عبارتند از:نسبت بازده فروش،نسبت بازده‌ دارائیها و نسبت بازده حقوق صاحبان سهام،اطلاعات لازم از صورتهای مالی اساسی و ایدداشتهای پیوست،گزارشات مجامع و سایر اسناد شرکتهای نمونه، موجود در بورس اوراق‌بهادار تهران جمع‌آوری و مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت و براساس این اطلاعات شاخص‌های بهره‌وری نیروی کار و سرمایه براساس رویکرد ارزش افزوده به عنوان متغیر مستقل محاسبه گردید و در مرحلهء بعد نیز نسبتهای‌ سودآوری شرکتهای نمونه نیز به عنوان نمتغیر وابسته محاسبه شد و به وسیلهء روش‌ آماری ضریب همبستگی ارتباط متغیرهای مستقل و وابسته،مورد آزمون قرار گرفت. فرضیهء فرعی دوم ارتباط متغیر مستقل بهره‌وری نیروی‌کار و شاخص بازده‌ دارائیهای ثابت شرکتها را مورد آزمون قرار داده و در سطح خطای 5%پس از آزمون‌ معنی‌داری ضریب همبستگی محاسبه شده 26/0معنی‌دار نبوده و پس از تحلیلهای آماری مربوطه،نهایتا وجود رابطه بین بهره‌وری‌ نیروی‌کار و بازده دارائیهای ثابت شرکتهای مورد تحقیق تأیید نگردید و رد شد."

برای مشاهده محتوای مقاله لازم است وارد پایگاه شوید. در صورتی که عضو نیستید از قسمت عضویت اقدام فرمایید.