Skip to main content
فهرست مقالات

بررسی رابطه بین نماگرهای پیشروی اقتصادی و تغییرات سود حسابداری شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار

نویسنده:

ISC (22 صفحه - از 25 تا 46)

کلیدواژه ها :

مدل گام تصادفی ،نماگرهای پیشروی اقتصادی ،فرآیندهای تصادفی ،پیش‌بینی سود حسابداری ،عرضه پول ،خطاسنجی

کلید واژه های ماشینی : نماگر ، نماگرهای پیشروی اقتصادی ، مدل گام تصادفی ، تغییرات سود حسابداری شرکت‌های ، مدل ، سود ، مدل گام تصادفی ساده ، پیش‌بینی سود حسابداری شرکت‌های پذیرفته‌شده ، قابلیت پیش‌بینی سود حسابداری شرکت‌های ، مقایسه توان پیش‌بینی مدلهای نماگر

در این پژوهش با استفاده از چند مدل گام تصادفی تعدیل شده براساس تغییرات‌ گذشته نماگرهای پیشروی اقتصادی،به بررسی قابلیت پیش‌بینی سود حسابداری‌ شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران پرداخته شده است.در مدل گام‌ تصادفی فرض بر این است که رفتار سود حسابداری از یک فرایند تصادفی تبعیت‌ می‌نماید. از آنجائیکه نماگرهای پیشروی اقتصادی علائم صحیحی درباره تغییرات آینده‌ متغیرهای هدف(مانند سود حسابداری و قیمت سهام شرکت‌ها)از خود بروز می‌دهند، تعدیل سودهای واقعی با استفاده از نسبت تغییرات این نماگرها در مدل‌های متداول‌ پیش‌بینی سود نظیر مدل گام تصادفی می‌تواند منجر به پیش‌بینی بهتری از سود گردد. نتایج پژوهش حاضر نشان می‌دهد که مدل گام تصادفی تعدیل شده براساس تغییرات‌ دو نماگر پیشرو شامل عرضه پول یا نقدینگی و مجموع تسهیلات اعطائی سیستم بانکی‌ کشور به بخش‌های دولتی و غیردولتی در سه سال گذشته،نسبت به مدل گام تصادفی‌ ساده،پیش‌بینی‌های بهتری را منجر می‌گردد.

خلاصه ماشینی:

"در این پژوهش با استفاده از چند مدل گام تصادفی تعدیل شده براساس تغییرات‌ نتایج پژوهش حاضر نشان می‌دهد که مدل گام تصادفی تعدیل شده براساس تغییرات‌ (1)- Univariate مدل گام تصادفی تعدیل شده براساس تغییرات عرضه پول در سال گذشته،از سایر پژوهش دیگری که برای پیش‌بینی سود از نماگرهای پیشروی اقتصادی استفاده نموده‌ از مدل گام تصادفی تعدیل شده براساس پنج نماگر مورد مطالعه وی یعنی پول،شبه‌ با استفاده از آنها سودهای پیش‌بینی شده حاصل از مدل گام تصادفی ساده را بهبود عبارتی ابتدا چند مدل ساخته‌شده و سپس با استفاده از آنها مقدار متغیر مورد مطالعه برای افق‌های زمانی موردنظر پیش‌بینی می‌شود. (به تصویر صفحه مراجعه شود)-سود سالیانه پیش‌بینی شده برای سال مالی 1+ t متغیرهای اقتصادی مورد استفاده در این پژوهش شامل 7 نماگر پیشرو می‌باشد که‌ توان پیش‌بینی مدل‌های نماگر پیشرو در دو مرحله انجام شده است. یافتن میانگین مدل برای هر نماگر جهت استفاده در مرحله دوم که شامل مقایسه نماگرها مورد مطالعه و مدل گام تصادفی ساده بر مبنای MAPE(A) محاسبه شده برای هرکدام‌ همچنین در این جدول بهترین مدل پیش‌بینی برای هر نماگر مشخص شده است،توضیح آنکه تمامی محاسبات با استفاده از نرم‌افزار EXCEL جدول(1):مقایسه نماگرهای پیشرو و بر حسب MAPE(A) محاسبه شده برای هرکدام با استفاده از مدل‌های چهارگانه جدول(2):مقایسه توان پیش‌بینی مدلهای نماگر پیشرو و مدل گام ساده با استفاده از شاخص MAPE(A) جدول شمراه(3)آماره t محاسبه شده برای مقایسات زوجی بین مدل گام تصادفی و توزیع خطا برای مدل نماگر پیشرو مدل گام تصادفی یکسان است."

برای مشاهده محتوای مقاله لازم است وارد پایگاه شوید. در صورتی که عضو نیستید از قسمت عضویت اقدام فرمایید.