Skip to main content
فهرست مقالات

ارتباط و همبستگی شاخصهای داخلی ارزش آفرینی واحدهای تجاری با شاخص های خارجی ارزیابی عملکرد

نویسنده:

ISC (26 صفحه - از 131 تا 156)

کلیدواژه ها :

ارزشیابی واحدهای تجاری ،ارزش‌افزوده اقتصادی ،جریانهای آزاد نقدی ،ارزش‌ بازار ،ارزش‌افزوده بازار ،ارزشیابی سهام

کلید واژه های ماشینی : ارزش، سرمایه، بازار سرمایه، بازار، ارزش بازار شرکتها، واحدهای تجاری، MV، ارزش آفرینی واحدهای تجاری، بازار شرکتها ( MV )، رگرسیون

ارزشیابی اوراق بهادار با استفاده از مدل‌های ارزش‌افزوده اقتصادی‌1و جریان‌های‌ آزاد نقدی‌2از شیوه‌های مطرح در کشورهای پیشرفته مبتنی بر نظام اقتصاد آزاد است. اجرای این مدل‌ها نیازمند فرآیند محاسباتی بالنسبه طولانی و پیچیده می‌باشد و به همین‌ دلیل در نگرش اولیه اجراء این مدلها در عمل دشوار به نظر می‌رسد.یکی از اهداف‌ پژوهش حاضر آن بوده است که آیا در چارچوب متداول حسابداری تعهدی و گزارشگری‌ مالی می‌توانیم به ارزشیابی واحدهای تجاری و تعیین ارزش یهام بپردازیم یا آن‌که در شرایط فعلی امکان اجراء این مدل‌ها در بازار سرمایه ایران‌ نمی‌باشد.از طرف دیگر پشتیبانی از زمینه‌های اجرایی این مدل‌ها نیازمند تحقیقات‌ تجربی در خصوص تشخیص ارتباط و همبستگی بین معیارهای ارزش‌آفرینی واحدهای‌ تجاری(شاخص‌های داخلی ارزیابی عملکرد)با ارزش‌های ناشی از قضاوت بازار سرمایه(شاخص‌های خارجی ارزیابی عملکرد)می‌باشد.در این مقاله که حاصل‌ پژوهشی تجربی در حوزه حسابداری و مالی است فرضیاتی در خصوص ارتباط بین‌ معیارهای ارزش‌آفرینی شرکتها یعنی شاخص‌های ناشی از EVA و FCF با معیارهای‌ ناشی از قضاوت بازار سرمایه یعنی معیارهای ناشی از ارزش بازار شرکتها (MV) و ارزش افزوده بازار (MVA) مطرح می‌گردد و پس از محاسبه متغیرهای تحقیق با استفاده از روشهای مناسب آماری به تحلیل یافته‌های تحقیق پرداخته می‌شود. نیجه نهایی حاصل از تحقیق مؤید آن است که پس از پاره‌ای اصلاحات در فرآیند گزارشگری مالی قادریم برمبنای اطلاعات موجود به ارزشیابی واحدهای تجاری و تعیین‌ ارزش سهم در مقطع زمانی خاصی بپردازیم. همچنین نتایج حاصل از آزمون آماری فرضیات تحقیق مؤید آن است که در عمده‌ گروههای صنعت مورد مطالعه ارتباط و همبستگی بین شاخص‌های داخلی ارزش‌آفرینی‌ و شاخص‌های ناشی از قضاوت بازار سرمایه برقرار است و ارزشهای ناشی از قضاوت‌ بازار بی ارتباط با معیارهای ارزش آفرینی واحدهای تجاری نیست.

خلاصه ماشینی:

"در این مقاله که حاصل‌ پژوهشی تجربی در حوزه حسابداری و مالی است فرضیاتی در خصوص ارتباط بین‌ معیارهای ارزش‌آفرینی شرکتها یعنی شاخص‌های ناشی از EVA و FCF با معیارهای‌ ناشی از قضاوت بازار سرمایه یعنی معیارهای ناشی از ارزش بازار شرکتها (MV) و ارزش افزوده بازار (MVA) مطرح می‌گردد و پس از محاسبه متغیرهای تحقیق با استفاده از روشهای مناسب آماری به تحلیل یافته‌های تحقیق پرداخته می‌شود. همچنین نتایج حاصل از آزمون آماری فرضیات تحقیق مؤید آن است که در عمده‌ گروههای صنعت مورد مطالعه ارتباط و همبستگی بین شاخص‌های داخلی ارزش‌آفرینی‌ و شاخص‌های ناشی از قضاوت بازار سرمایه برقرار است و ارزشهای ناشی از قضاوت‌ بازار بی ارتباط با معیارهای ارزش آفرینی واحدهای تجاری نیست. ازاین‌رو این تحقیق به دنبال بررسی این موضوع است که آیا قضاوت بازار سرمایه‌ نسبت به ارزش سهام واحدهای تجاری تحت تأثیر شاخص‌های ارزش‌آفرینی یعنی‌ EVA و FCF می‌باشد؟به عبارتی آیا ارتباط منطقی بین شاخص‌های داخلی ارزیابی‌ عملکرد با شاخص‌های خارجی ارزیابی عملکرد وجود دارد و این ارتباط آیا با یافته‌های‌ آماری قابل تأیید است؟ در این مقاله پس از ذکر ادبیات و پیشینه تحقیق،متدلوژی پژوهش انجام شده و متعاقبا یافته‌های حاصل از پژوهش ارائه و تحلیل می‌گردند. به عبارتی در هشت گروه صنعت که فرض تساوی میانگین نسبتها تأیید می‌شود قضاوت بازار سرمایه‌ نسبت به ارزش شرکتها و تعیین قیمت سهام با نسبت نرخ بازده به هزینه سرمایه تعادل‌ دارد نسبت (ROC/WACC) از شاخص‌های داخلی ارزش‌آفرینی و ایجاد ارزش افزوده اقتصادی است که می‌تواند منبع ثروت‌آفرینی برای سهامداران باشد."

  • دانلود HTML
  • دانلود PDF

برای مشاهده محتوای مقاله لازم است وارد پایگاه شوید. در صورتی که عضو نیستید از قسمت عضویت اقدام فرمایید.