Skip to main content
فهرست مقالات

آگاهی حسابرسان از استانداردهای حسابرسی صادره توسط سازمان حسابرسی

نویسنده:

ISC (14 صفحه - از 157 تا 170)

کلید واژه های ماشینی : حسابرسان ، آگاهی حسابرسان از استانداردهای حساب‌رسی ، حسابرسان از استانداردهای حساب‌رسی ، حساب‌رسی ، سازمان حساب‌رسی آگاهی کافی ، حسابرسان نسبت به استانداردهای حساب‌رسی ، استانداردهای حساب‌رسی صادره ، سازمان حساب‌رسی ، آگاهی حسابرسان ، اطلاعات

در ساختار اجتماعی-اقتصادی کنونی با تأسیس جامعه‌ی حسابداران رسمی ایران، وظیفه‌ی اظهارنظر نسبت به صورتهای مالی به حسابرسان مستقل واگذار شده است. ایفای این مسئولیت که متضمن ارائه‌ی خدمات مطمئن به جامعه است،باید در قالب اصول‌ و ضوابط حرفه‌ای و مدونی انجام گیرد.این اصول و ضوابط در حرفه‌ی حسابرسی که‌ هدف آن اعتباربخشی است،استانداردهای حسابرسی خوانده می‌شود. در این پژوهش بحث از آن است که آیا پس از گذشت نزدیک به سه سال از لازم الاجرا شدن استانداردهای حسابرسی صادره توسط سازمان حسابرسی،حسابرسان نسبت به استانداردهای حسابرسی ملی و تغییرات صورت گرفته نسبت به وضعیت قبل آن آگاهی‌ کافی دارند،تا در مراحل مختلف کار حسابرسی آنرا رعایت کرده و مدنظر قرار دهند؟ نتایج حاصل از پژوهش حاکی از آن است که 75 تا 90 درصد حسابرسان از استانداردهای حسابرسی صادره توسط سازمان حسابرسی آگاهی کافی دارند،ولی این‌ آگاهی در سطح کلیه‌ی استانداردهای یکسان نمی‌باشد.

خلاصه ماشینی:

"در این پژوهش به این مورد پرداخته می‌شود که آیا پس از گذشت نزدیک به سه سال‌ از لازم الاجرا شدن استانداردهای حسابرسی صادره توسط سازمان حسابرسی، حسابرسان نسبت به استانداردهای حسابرسی ملی و تغییرات صورت گرفته نسبت به‌ وضعیت قبل آن آگاهی کافی دارند،تا در مراحل مختلف کار حسابرسی آنرا رعایت و مدنظر قرار دهند؟اهمیت تحقیق استانداردها،مقررات و دستور العملهای لازم الاجرایی برای انجام عملیات حسابرسی و سنجش کیفیت اجرای آن هستند. به عبارت دیگر با توجه به فرایند اجرای تحقیقی که در مرحله اول می‌بایست معیار استانداردی جهت سنجش آگاهی حسابرسان از استانداردهای حسابرسی صادره توسط سازمان حسابرسی تعیین و تدوین شود،لذا براساس این تکنیک صرفا افراد متخصص و خبره می‌توانند به عنوان نمایندگان جامعه موردنظر در ارزش‌گذاری معیارهای فوق الذکر نقش اساسی داشته باشند که از این به بعد در این تحقیق‌"اعضای گروه دلفی‌"نامیده‌ می‌شوند. 4-کنترل کیفی عملکرد مؤسسات حسابرسی جهت اطمینان از رعایت استانداردهای‌ حسابرسی در سطحی مطلوب محدودیتهای تحقیق طبیعا در انجام هر تحقیق علمی محدودیتها و موانعی وجود دارند که ممکن است‌ مشکلاتی را در حین انجام تحقیق ایجاد کنند و یا حتی تحقیق را از سیر درست خود منحرف نماید و این وظیفه محقق است که با تمهیداتی،روشن‌ترین چهارچوب را جهت‌ اجرای تحقیق انتخاب نماید که در بررسی حاضر این ملاحظات همواره مدنظر بوده‌اند لیکن برخی محدودیتها گریزناپذیرند که بخشی از آن بدین شرح می‌باشد: 1-می‌تواند نتایج میزان دانش نظری و سطح تحصیلات افراد پاسخ‌دهنده از عواملی‌ محسوب می‌شود که تحقیق را تحت تأثیر قرار دهند."

برای مشاهده محتوای مقاله لازم است وارد پایگاه شوید. در صورتی که عضو نیستید از قسمت عضویت اقدام فرمایید.