Skip to main content
فهرست مقالات

رابطه محافظه کاری و به هنگام بودن سود خالص با اندازه شرکت و اندازه مؤسسه حسابرسی

نویسنده:

علمی-پژوهشی (وزارت علوم)/ISC (18 صفحه - از 1 تا 18)

در این پژوهش روند تغییرات به هنگام بودن و محافظه کاری به عنوان دو ویژگی سود خالص و تاثیر دو عامل اندازه شرکت و اندازه موسسه حسابرسی بر روی این دو ویژگی مورد بررسی قرار گرفته است. نمونه آماری مورد بررسی این پژوهش شامل 90 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در دوره 1378-1386 است. نتایج بیانگر آن است در حالی که سود خالص شرکت ها به طور کلی محافظه-کارانه است اما در طی زمان به نگام تر و محافظه کارانه تر نشده است. دو عامل اندازه شرکت و اندازه موسسه حسابرسی نیز تاثیری بر روی دو ویژگی مورد بررسی سود خالص در این پژوهش نداشته اند؛ به-گونه ای که سود خالص شرکت های بزرگ نسبت به کوچک و سود خالص شرکت های حسابرسی شده توسط سازمان حسابرسی نسبت به سود خالص شرکت های حسابرسی شده توسط موسسات حسابرسی معتمد بورس اوراق بهادار به هنگام تر و محافظه کارانه تر نیستند.

خلاصه ماشینی:

"به علاوه گرچه سود خالص شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران اخبار بد را نسبت به اخبار خوب به موقع تر منعکس می نماید اما روند انعکاس به هنگام اخبار بد در طی مدت زمان مورد بررسی در این پژوهش افزایش نیافته است . به منظور مقایسه محافظه کارانه بودن سود خالص در شرکت های بزرگ و کوچک ، میانگین تفاوت ضرایب تبیین تعدیل شده مدل های (١)و(٢) در هر یک از دو گروه با کمک آزمون های t برای دو نمونه مستقل و یو من ویتنی مورد مقایسه قرار گرفت که نتایج آزمون اول به شرح جدول ٤ بوده و نتایج آزمونه دوم هم نتایج آزمون اول را تأیید می کند. ٣. به هنگام و محافظه کارانه بودن سود خالص در شرکت های حسابرسی شده توسط سازمان حسابرسی و شرکت های حسابرسی شده توسط مؤسسات حسابرسی معتمد بورس اوراق بهادار تهران : این فرضیه نیز مشابه با فرضیه دوم مورد آزمون قرار گرفت . مقایسه به هنگام بودن سود خالص در شرکت های حسابرسی شده توسط سازمان حسابرسی و مؤسسات حسابرسی معتمد بورس اوراق بهادار تهران (به تصویر صفحه مرجعه شود) همان طورکه نشان داده شده ، آماره t از مقدار بحرانی کوچک تر بوده و سطح خطا از ٥% بزرگ تر است . در ضمن اندازه مؤسسه حسابرسی نیز نمی تواند دو ویژگی مورد بررسی سود در این پژوهش را تحت تأثیر قرار دهد و بنابراین سود خالص شرکت های حسابرسی شده توسط سازمان حسابرسی به هنگام تر و محافظه کارانه تر از سود خالص شرکت های حسابرسی شده توسط موسسات حسابرسی معتمد بورس اوراق بهادار تهران نیستند."


برای مشاهده محتوای مقاله لازم است وارد پایگاه شوید. در صورتی که عضو نیستید از قسمت عضویت اقدام فرمایید.