Skip to main content
فهرست مقالات

پهنه بندی خطر زمین لغزش با استفاده از مدل AHP و تکنیک GIS در شهرستان خرم آباد

نویسنده:

علمی-پژوهشی (وزارت علوم)/ISC (18 صفحه - از 43 تا 60)

کلیدواژه ها :

خرم آباد ،مدل AHP ،زمین­لغزش ،پهنه­بندی ،تکنیک GIS

کلید واژه های ماشینی : پهنه‌بندی خطر زمین لغزش ، زمین لغزش ، خطر ، مدل ، خطر زمین لغزش با استفاده ، وقوع زمین لغزش ، پهنه‌بندی خطر زمین لغزش منطقه ، پهنه‌بندی خطر وقوع زمین لغزش ، وزن ، خطر زمین لغزش منطقه

در سال­های اخیر با افزایش خسارات ناشی از وقوع زمین­لغزش، بشر در صدد کاهش زیان­های آن برآمده است. از آنجا که پیش بینی زمان دقیق وقوع زمین­لغزش از توان علمی انسان خارج است، بنابراین، با شناسایی مناطق مستعد زمین­لغزش و رتبه­بندی آنها می توان تاحدودی از خطرات ناشی از رخداد این پدیده جلوگیری نمود. هدف از این پژوهش شناسایی عوامل موثر در زمین­لغزش و پهنه بندی شهرستان خرم­آباد به لحاظ وقوع این رخداد، با استفاده از مدل AHP و تکنیک GIS است. در این راستا، ابتدا با توجه به موقعیت زمین­لغزش­های به وقوع پیوسته، مطالعات تطبیقی و نتایج سایر محققان، 5 معیار، 13 زیرمعیار و 77 کلاس برای این مهم شناسایی شد. سپس با استفاده از مدل AHP عوامل مربوطه ارزیابی و تعیین وزن گردید. در پایان لایه­های رستری عوامل در محیط نرم افزار Arc GIS تهیه و تلفیق گردید. نهایتا مدل و نقشه پهنه­بندی خطر زمین لغزش منطقه تهیه و ارائه گردید. برای تایید نتایج، مدل ارائه شده با رخدادهای مشاهده شده مورد ارزیابی مقایسه­ای قرار گرفت. نتایج نشان می­دهد که در بین عوامل موثر، زیرمعیارهای فاصله از جاده، فاصله از آبراهه و تراکم آبراهه به ترتیب با اوزان 2043/0، 1717/0 و 1545/0 به عنوان مهمترین عوامل در ایجاد زمین­لغزش در منطقه مطالعاتی شناسایی شده­اند. براساس مدل ارائه شده، حدود 51/25 درصد (8/ 1603 کیلومترمربع) از مساحت شهرستان خرم آباد دارای خطر وقوع بسیار زیاد (17/6 درصد) و خطر وقوع زیاد (34/19 درصد) است. نتایج حاصل از ارزیابی دقت و صحت مدل تهیه شده، روند صعودی شاخص زمین­لغزش از پهنه خطر خیلی کم به سمت پهنه خیلی زیاد را نشان داده و نشان دهنده دقت لازم مدل مزبور است.

خلاصه ماشینی:

"پهنه بندی خطر زمین لغزش با استفاده از مدل PHA و تکنیک SIG در شهرستان خرم آباد جغرافیا و برنامه‌ریزی محیطیسال 23،پیاپی 47،شماره 3،پاییز 1391 (به تصویر صفحه مراجعه شود)رامین حاتمی فرد:دانشجوی دکتری ژئومورفولوژی،دانشگاه خوارزمی،تهران،ایران{o*o} سید حجت موسوی:دانشجوی دکتری ژئومورفولوژی،دانشگاه اصفهان،اصفهان،ایران مسعود علیمرادی:کارشناس ارشد ژئومورفولوژی،دانشگاه اصفهان،اصفهان،ایران وصول:1389/11/26 پذیرش:1390/08/22،صص 60-43 چکیده {IBدر سال‌های اخیر با افزایش خسارات ناشی از وقوع زمین لغزش،بشر درصدد کاهش زیان‌های آن برآمده است. oohay@drafimatahr:liame o} پهنه بندی خطر زمین لغزش با استفاده از مدل PHA و تکنیک SIG در شهرستان خرم آباد جغرافیا و برنامه‌ریزی محیطیسال 23،پیاپی 47،شماره 3،پاییز 1391 (به تصویر صفحه مراجعه شود)رامین حاتمی فرد:دانشجوی دکتری ژئومورفولوژی،دانشگاه خوارزمی،تهران،ایران{o*o} سید حجت موسوی:دانشجوی دکتری ژئومورفولوژی،دانشگاه اصفهان،اصفهان،ایران مسعود علیمرادی:کارشناس ارشد ژئومورفولوژی،دانشگاه اصفهان،اصفهان،ایران وصول:1389/11/26 پذیرش:1390/08/22،صص 60-43 چکیده {IBدر سال‌های اخیر با افزایش خسارات ناشی از وقوع زمین لغزش،بشر درصدد کاهش زیان‌های آن برآمده است. la te ulgoilsefeN o} {o(2)- ebA dna ustamihsoY o} {o(3)- niclaY o} &%04707MBJG047G% 2-پیشینه تحقیقاز اوایل دهه 1970،بسیاری از دانشمندان بابکارگیری روش‌های مختلفی از جمله سیستم اطلاعاتجغرافیایی،مدل‌های تصمیم‌گیری چند معیاره وروش‌های وزنی نسبت به ارزیابی خطرات زمین لغزشو تهیه نقشه توزیع فضایی این پدیده اقدام نموده‌اند(نفس لیوگلو و همکاران{o1o}،2008:403)،به‌طوری که: اونق(2004:1)با استفاده از مدل PHA به ارزیابیانطباق پایگاه داده‌های زمین لغزش در استرالیا برایمدیریت خطر وقوع آن پرداخته و بیان می‌دارد که درهر دو مدل،طبقات انطباقی پایگاه داده‌ها از II تا VI فقط با اختلاف طبقاتی یک مرتب می‌شود."


برای مشاهده محتوای مقاله لازم است وارد پایگاه شوید. در صورتی که عضو نیستید از قسمت عضویت اقدام فرمایید.