Skip to main content
فهرست مقالات

برنامه ریزی راهبردی توسعه گردشگری بر اساس تحلیل SWOT مطالعه موردی شهر شیراز

نویسنده:

علمی-پژوهشی (وزارت علوم)/ISC (22 صفحه - از 111 تا 132)

کلیدواژه ها :

توسعه گردشگری ،SWOT ،برنامه ریزی راهبردی ،شهر شیراز

کلید واژه های ماشینی : گردشگری ، شیراز ، شهر شیراز ، برنامه‌ریزی راهبردی توسعه گردشگری ، توسعه گردشگری ، گردشگری شهر شیراز ، توسعه گردشگری شهر شیراز ، ماتریس ، امتیاز ، راه‌برد

شهر شیراز یکی از مراکز جذب گردشگر در سطح ملی و بین المللی در کشور ایران است. این شهر به دلیل نزدیکی به تخت جمشید، هر ساله میزبان تعداد زیادی از گردشگران داخلی و خارجی است. علاوه بر این، شیراز دارای آب و هوای مناسب و پتانسیل های طبیعی با ارزشی است. لیکن تاکنون این شهر نتوانسته به جایگاه واقعی خود در عرصه جذب گردشگران دست یابد. در پژوهش حاضر به روش توصیفی - تحلیلی، با بکارگیری فرایند برنامه ریزی راهبردی، ضمن پی جویی توانمندی ها و کارکردهای گردشگری شهر شیراز و به منظور توسعه این کارکردها، اقدام به ارائه راهکارها و تعیین راهبردهای کاربردی در جهت توسعه گردشگری شده است. بر این اساس، ابتدا فهرستی از نقاط قوت، ضعف، فرصت ها و تهدیدها شناسایی شد. سپس برای مشارکتی کردن برنامه ریزی آتی در ناحیه مورد مطالعه، از تکمیل پرسشنامه توسط مردم، مسئولان و گردشگران استفاده گردید، برای وزن دهی به تک تک عوامل تاثیرگذار نیز از روش دلفی استفاده شده است. نتایج نشان دهنده آن است که راهبردهای قابل قبول در برنامه ریزی گردشگری شهر شیراز، در اولویت اول راهبردها محافظه کارانه است و راهبردهای تهاجمی در اولویت دوم برنامه ریزی قرار می گیرد. بدین منظور، نخست راهبردهای اولیه WO و سپس راهبردهای SO در ماتریس SWOT در اولویت انتخاب قرار گرفتند. در واقع راهبرد محافظه کارانه ی 2 WO با امتیاز 16/6 نشان دهنده بهترین راهبرد در توسعه گردشگری شهر شیراز تلقی می شود. برای دستیابی به این مهم، آشنا کردن مدیران هتل ها و دفاتر خدمات مسافرتی با روش های نوین تبلیغات و بازاریابی گردشگری، در اولویت است و موجب افزایش آگاهی علاقمندان به گردشگری از جاذبه های منحصر به فرد این منطقه می گردد. و به تبع افزایش تعداد گردشگران و افزایش مدت زمان اقامت گردشگران در شهر عملی می گردد. در عین حال راهبرد تهاجمی 1 SO با امتیاز 3/7 به عنوان موثرترین راهبرد پس از راهبرد محافظه کارانه، قلمداد می شود. برای نیل به تحقق اهداف و توسعه گردشگری با بهره گیری از این راهبرد، تقویت و افزایش میزان ارائه امکانات و خدمات در کنار جاذبه ها و منابع گردشگری دارای اهمیت در سطح ملی و بین المللی، با هدف جلب رضایت بیشتر گردشگران به ویژه گردشگران خارجی به منظور معرفی جایگاه واقعی کارکردهای تاریخی - تمدنی و فرهنگی شهر شیراز به سایر کشورها با هدف جذب هر چه بیشتر گردشگران خارجی و ایجاد اشتغال و درآمد پایدار پیشنهاد می شود.

خلاصه ماشینی:

"برنامه‌ریزی راهبردی توسعه گردشگری براساس تحلیل TOWS (مطالع موردی:شهر شیراز) جغرافیا و برنامه‌ریزی محیطیسال 23،پیاپی 47،شماره 3،پاییز 1391 (به تصویر صفحه مراجعه شود)زهره هادیانی:استادیار جغرافیا و برنامه‌ریزی شهری،دانشگاه سیستان و بلوچستان،زاهدان،ایران{o*o} محسن احدنژاد:استادیار جغرافیا و برنامه‌ریزی شهری،دانشگاه زنجان،زنجان،ایران شمس اله کاظمی‌زاد:کارشناس ارشد جغرافیا و برنامه‌ریزی شهری،دانشگاه سیستان و بلوچستان،زاهدان،ایران حکیمه قنبری:دانشجوی دکتری جغرافیا و برنامه‌ریزی شهری،دانشگاه تبریز،تبریز،ایران وصول:1390/1/19 پذیرش:1390/8/22،صص 132-111 چکیده {IBشهر شیراز یکی از مراکز جذب گردشگر در سطح ملی و بین المللی در کشور ایران است. liamg@llacvz:liame o} برنامه‌ریزی راهبردی توسعه گردشگری براساس تحلیل TOWS (مطالع موردی:شهر شیراز) جغرافیا و برنامه‌ریزی محیطیسال 23،پیاپی 47،شماره 3،پاییز 1391 (به تصویر صفحه مراجعه شود)زهره هادیانی:استادیار جغرافیا و برنامه‌ریزی شهری،دانشگاه سیستان و بلوچستان،زاهدان،ایران{o*o} محسن احدنژاد:استادیار جغرافیا و برنامه‌ریزی شهری،دانشگاه زنجان،زنجان،ایران شمس اله کاظمی‌زاد:کارشناس ارشد جغرافیا و برنامه‌ریزی شهری،دانشگاه سیستان و بلوچستان،زاهدان،ایران حکیمه قنبری:دانشجوی دکتری جغرافیا و برنامه‌ریزی شهری،دانشگاه تبریز،تبریز،ایران وصول:1390/1/19 پذیرش:1390/8/22،صص 132-111 چکیده {IBشهر شیراز یکی از مراکز جذب گردشگر در سطح ملی و بین المللی در کشور ایران است. اکنون با توجه به(جدول 5)به بررسی و تحلیلهریک از نقاط قوت،ضعف،فرصت‌ها و تهدیدهایتوسعه گردشگری شهر شیراز از نقطه نظر سه گروهمشارکت‌کننده در این پژوهش پرداخته می‌شود: (به تصویر صفحه مراجعه شود) (به تصویر صفحه مراجعه شود) 2-1-1-مردمتحلیل TOWS برای اولویت بندی نقاط قوت،ضعف،فرصت‌ها و تهدیدهای توسعه گردشگری شهرشیراز نشان می‌دهد که از نظر مردم مؤلفه‌ی وجودجاذبه‌ها و پتانسیل‌های گردشگری فراوان در سطحمنطقه‌ای،ملی و بین المللی وتنوع مراکز اقامتی وتورها،با میانگین رتبه‌ای 3/72 و امتیاز وزنی 0/320به عنوان مهم‌ترین نقطه قوت محسوب می‌شود."


برای مشاهده محتوای مقاله لازم است وارد پایگاه شوید. در صورتی که عضو نیستید از قسمت عضویت اقدام فرمایید.