Skip to main content
فهرست مقالات

بررسی جامعه شناختی عوامل موثر بر توسعه گردشگری در ایران با رویکرد جذب گردشگران خارجی

نویسنده:

علمی-پژوهشی (وزارت علوم)/ISC (14 صفحه - از 133 تا 146)

کلیدواژه ها :

توسعه گردشگری ،گردشگری (توریست) گردشگر (تورسیت) احساس رضایت

کلید واژه های ماشینی : گردشگران ، رضایت ، گردشگری میزان تمایل مجدد گردشگران ، جهانگردی ، توسعه گردشگری میزان تمایل مجدد ، سنجش توسعه گردشگری میزان تمایل ، میزان احساس رضایت گردشگران نسبت ، ایران ، توریست ، صنعت

صنعت مسافرت و جهانگردی به عنوان بزرگترین و متنوع ترین صنعت در دنیا به حساب می آید. پدیده گردشگری که خود به صورت یک پدیده اجتماعی- فرهنگی مطرح است به بزرگترین تحرک و جابجایی انسان ها اطلاق می شود. رشد روزافزون و شتابنده آن موجب شده که بسیاری از صاحب نظران قرن 20 را قرن گردشگری بنامند. این صنعت بر حوزه های اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی مانند مبادلات خارجی، درآمدها، اشتغال- قیمت ها- توزیع درآمدها، مهاجرت، تقسیم کار، آداب و رسوم و هنرها موثر است. با توجه به اهمیت گردشگری هدف اصلی این مقاله تبیین جایگاه، رضایتمندی گردشگران خارجی نسبت به میزبانان (ایرانیان) در توسعه صنعت گردشگری است. در این تحقیق شاخص عینی سنجش توسعه گردشگری میزان تمایل مجدد گردشگران خارجی برای سفر مجدد به ایران است برای رسیدن به اهداف تحقیق از دو روش اسنادی (با مطالعه پیشینه و مبانی نظری تحقیق) و میدانی (پیمایشی) استفاده شد. جامعه آماری این تحقیق را گردشگران خارجی از پنج قاره جهان تشکیل می دهند که با اهداف اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و تفریحی به ایران مسافرت کرده اند. تعداد 385 گردشگر به عنوان افراد نمونه انتخاب شدند برای سنجش رضایتمندی از 6 معرف، مکان اقامت، برخورد عمومی مردم، تمیز بودن خیابان ها، رعایت قوانین و مقررات رانندگی، احترام به حقوق دیگران، رعایت نظافت از سوی مردم استفاده شده است. طبق نتایج 86% از گردشگران دارای رضایت خوب و زیاد به مردم ایران داشته اند که 95% دارای تمایل خوب و زیاد برای سفر مجدد به ایران هستند. ضریب همبستگی بین دو متغییر احساس رضایت و تمایل به سفر مجدد همبستگی قابل ملاحظه 582%= r و سطح معنی داری (000/0= p ) مشاهده می شود چون این ضریب مثبت است نشان دهنده رابطه مستقیم میان این دو متغییر است. با توجه به مقدار ضریب تعیین (34/0= R2 ) حدود 34/0 درصد از تغییرات تمایل به سفر مجدد گردشگران توسط رضایت آنان به ایرانیان قابل تبیین است. بنابراین، هر چه میزان احساس رضایت گردشگران نسبت به مردم ایران بالا رود تمایل به گردشگری به سفر مجدد به ایران نیز افزایش می یابد.

خلاصه ماشینی:

"5-پیشنهادها وجود احساس رضایت در بین گردشگران درتمایل مجدد آنان برای سفر و در نهایت،توسعهگردشگری بسیار موثر و مفید است زیرا همان‌طور کهدر مقاله حاضر مشخص گردید،رضایت دارایکارکردهای مختلف از جمله،اجتماعی،اقتصادی استو هریک از این کارکردها می‌توانند سهمی را درجلب گردشگران خارجی داشته باشند،ازاین‌رو برایبرقراری و رضایت گردشگران نیاز به پیش شرطهایدر حوزه‌های مختلف است که با توجه به اهداف مقالهبه شرح ذیل به آنها پرداخته می‌شود: -آموزش و اطلاع‌رسانی به مردم در نحوهبرخورد با گردشگر و گردشگری -توسعه نهادها و سازمان‌های مرتبط در کشوربرای آموزش مردم به منظور بهره‌گیری بهینه و هدفمنداز منافع و اثرات مثبت توریسم -تنوع بخشی و توسعه برنامه‌های تبلیغاتی برایمعرفی جاذبه‌های طبیعی و تاریخی،خصوصیات بارزفرهنگی،معماری و آداب و رسوم در شبکه‌هایجهانی -ترویج آموزش توریسم از طریق شبکه‌هایاستانی(در قالب نشست‌های مختلف)به مردم مناطقمختلف کشور از طریق نیروهای متخصص و باتجربه -جهت‌دهی سرمایه‌گذاری و توزیع امکانات،خدمات تسهیلات توریستی در سطح منطقه‌ای واولویت‌دهی تخصیص مجدد این نوع امکانات بهمناطق روستاهای با هدف گردشگری با دارا بودنقابلیت بالا در جذب گردشگر -توسعه برنامه‌های تبلیغاتی برای معرفیجاذبه‌های طبیعی و انسانی خصوصیات بارز فرهنگی،معماری و آداب و رسوم روستایی هر منطقه و شرکتدر جشنواره‌ها و نمایشگاه‌ها و سمینارها به‌طور فعالو تلاش جدی برای خنثی کردن تبلیغات منفی وبازدارنده رسانه‌های غربی."


برای مشاهده محتوای مقاله لازم است وارد پایگاه شوید. در صورتی که عضو نیستید از قسمت عضویت اقدام فرمایید.