Skip to main content
فهرست مقالات

ارزیابی عملکرد دانشگاه علوم پزشکی همدان در اعمال فرآیندهای مدیریت دانش

نویسنده:

علمی-پژوهشی (وزارت علوم)/ISC (14 صفحه - از 81 تا 94)

هدف: هدف این پژوهش، ارزیابی عملکرد دانشگاه علوم پزشکی همدان در اعمال فرآیندهای مدیریت دانش می باشد. روش: پژوهش حاضر کاربردی و از نوع پیمایشی است. جامعه پژوهش شامل کارکنان دانشگاه علوم پزشکی همدان می باشد که با استفاده از فرمول تعیین حجم نمونه کوکران، حجم نمونه حدود 180 نفر از کارکنان تعیین شد. ابزار گردآوری داده ها، پرسشنامه (از نوع پیش ساخته شامل 6 سوال جمعیت شناختی و 33 سوال بسته) است. روشهای آماری مورد استفاده، آمار توصیفی و آزمون t تک گروهی است. یافته ها: پس از تجزیه و تحلیل داده های آماری یافته ها نشان می دهد که فرآیندهای “شناسایی دانش” با میانگین (55‌/2)، “کسب دانش” با میانگین (47‌/2)، “توسعه دانش” با میانگین (49‌/2)، “اشتراک و توزیع دانش” با میانگین (38‌/2)، “بهره برداری دانش” با میانگین (51‌/2)، “ذخیره و سازماندهی دانش” با میانگین (62‌/2)، و به طور کلی وضعیت “مدیریت دانش” با میانگین (50‌/2) در دانشگاه علوم پزشکی همدان پایین تر از حد متوسط است.


برای مشاهده محتوای مقاله لازم است وارد پایگاه شوید. در صورتی که عضو نیستید از قسمت عضویت اقدام فرمایید.