Skip to main content
فهرست مقالات

طراحی و سنجش مقیاس بومی ایجاد ارزش در بانک های تجاری کشور

نویسنده:

علمی-پژوهشی (وزارت علوم)/ISC (18 صفحه - از 1 تا 18)

ایجاد ارزش به عنوان مقوله ای اساسی در بازاریابی مبتنی بر ارزش، در بانک‌های تجاری کشور به اندازه کافی مورد بررسی قرار نگرفته و مقیاسی بومی برای سنجش آن توسعه نیافته است. در این مطالعه مقیاسی بومی برای سنجش ایجاد ارزش در بانک‌های تجاری کشور و همچنین بررسی وضعیت این بانک‌ها بر اساس این مقیاس توسعه یافته است. اعتبار مقیاس طراحی شدهاز سوی 50 نفر از خبرگان تایید شده است. مقیاس تایید شده از سوی خبرگان، در قالب یک پرسشنامه دو صفحه ای از 300 نفر از مدیران و کارشناسان بخش بین المللی بانک‌های تجاری کشور نظرسنجی شده است. یکی از یافته های این مطالعه «مقیاس بومی سنجش ایجاد ارزش در بانک‌های تجاری کشور» است که در آن نقش و اهمیت مؤلفه های اصلی به ترتیب (1) ارزش ادراکی درون سازمانی، (2) ارزش ادراکی رقبا، (3) ارزش ادراکی مشتری و (4) ارزش ادراکی بازار است. یافته دیگر این مطالعه نشان دهنده یوضعیت این مقیاس در بانک‌های مورد بررسی است. بدین ترتیب که وضعیت این مقیاس در بانک‌های تجاری ملی ایران، صادرات، ملت و سپه مناسب بوده و تنها در بانک تجارت نامناسب است.

خلاصه ماشینی:

"در این مطالعه مقیاسی بومی برای سنجش ایجاد ارزش در بانک های تجاری کشور و همچنین بررسی وضعیت این بانک ها بر اساس این مقیاس توسعه یافته است . یکی از یافته های این مطالعه "مقیاس بومی سنجش ایجاد ارزش در بانک های تجاری کشور" است که در آن نقش و اهمیت مؤلفه های اصلی به ترتیب (١) ارزش ادراکی درون سازمانی ، (٢) ارزش ادراکی رقبا، (٣) ارزش ادراکی مشتری و (٤) ارزش ادراکی بازار است . پیشینه ی مطالعات در ایران آقازاده [١]در مطالعه ای تحت عنوان "طراحی مدل استراتژیک بازارگرایی بانک های تجاری ایران به منظور رقابت پذیری در صنعت بانکداری کشور" ضمن ارایه مقیاس سنجش برای مفاهیم بازارگرایی ، ایجاد ارزش و عملکرد بانک های تجاری ، رابطه آن ها را با یکدیگر مورد بررسی قرار داده و در قالب یک مدل استراتژیک نشان داده است . اعتبار این مقیاس که در جدول (٥) نشان داده شده است ، از نظر محتوایی و تحلیل عاملی مورد تأیید قرار گرفت ؛ به گونه ای که می توان آن را مقیاس بومی سنجش ایجاد ارزشبانک های تجاری ایران قلمداد نمود. سؤال پژوهش این بوده که مقیاس بومی برای سنجش ایجاد ارزشبانک های تجاری کشور چیست ؟ بر مبنای نقطه نظرات خبرگان و نمونه ی آماری پژوهش ، مقیاس بومی سنجش ایجاد ارزش بانک های تجاری ایران مطابق با جدول (٧) طراحی شده و بر مبنای روش های مختلف مورد تأیید قرار گرفته است ."


برای مشاهده محتوای مقاله لازم است وارد پایگاه شوید. در صورتی که عضو نیستید از قسمت عضویت اقدام فرمایید.