Skip to main content
فهرست مقالات

بررسی وضعیت فرسودگی شغلی در میان کارکنان بانک و ارایه راه کارهای بهبود وضعیت آن

نویسنده:

علمی-پژوهشی (وزارت علوم)/ISC (20 صفحه - از 37 تا 56)

فرسودگی شغلی موضوعی است که نه تنها با بهداشت روانی کارکنان بلکه بامیزان بهره وری آنان نیز رابطه دارد؛ بنابراین، به‌همین سبب آشنا شدن با روش‌های مقابله مؤثر با فشارهای روانی، شناخت، پیشگیری وغلبه برفرسودگی شغلی،ضمن ارتقای بهداشت روانی دربهبود اثربخشی و بهره وری نیروی انسانی وارتقایسطحکیفیتخدمات نیزنقش بسزاییخواهد داشت. هدف از این پژوهش سنجش وضعیت فرسودگی شغلی و ابعاد آن در میان کارکنان یکی از بانک‌های تجاری کشورو ارایه راه کارهای پیشگیری از بروز و مقابله با آن است. روش پژوهش از لحاظ هدف کاربردی و به شیوه‌ی توصیفی- پیمایشی انجام شده است. ابزار گرداوری داده‌ها مصاحبه و پرسشنامه بوده و نمونه‌گیری از جامعه‌ی آماری به روشی ترکیبی (خوشه‌ای، طبقه‌ای متناسب و تصادفی) انجام شده است. نتایج پژوهش نشان می‌دهد،متغیر مورد بررسی در وضعیت تامل برانگیز قرار داشته و ضرورت دارد مدیریت به عوامل ایجاد این وضعیت که احساس خستگی و فشار شغلی و ارزیابی منفی از عملکرد خود از مهم‌ترین آ‌ن‌ها هستند توجه نماید.همچنین نتایج پژوهش نشان می‌دهد،متغیرهای جنسیت، وضعیت تاهل، تعداد فرزندان، مدرک تحصیلی، استان محل خدمت و سابقه‌ی کار نیز بر میزان فرسودگی شغلی کارکنان تاثیر دارند.

خلاصه ماشینی:

"بنابراین با توجه به آنکه عوامل سازمانی و شغلی بیشترین تأثیر را در افزایش فرسودگی شغلی دارند و هدف اصلی در این پژوهش ارایه راه کارهای بهبود وضعیت است ؛ پیشنهادها و راه کارهای اجرایی زیر با هدف پیشگیری ، مقابله ، کاهش و درمان فرسودگی شغلی ارایه شده اند: ١) تشویق و ترغیب کارکنان نسبت به اهمیت قایل شدن برای سلامت خود با هدف پیشگیری از فرسودگی شغلی و مقابله و درمان آن از طریق : - در دسترس قرار دادن پرسشنامه فرسودگی شغلی از طریق سایت بانک همراه با راهنمای پر کردن آن به منظور خود ارزیابی کارکنان و اعلام آمادگی و ارایه خدمات به افراد در سطوح مختلف شامل : خدمات بالینی ؛ خدمات مشاوره ای ؛ آموزش های گروهی و آموزش های مجازی ؛ - در نظر گرفتن بخشی از سایت و یک صفحه از هر شماره مجله بانک جهت ارایه اطلاعات در رابطه با شیوه های کاهش استرس برای مدت یک سال به طور مستمر؛ - استفاده از گل ها و گیاهان طبیعی در محیط کار و زیباسازی فضا و محیط کار؛ - انجام معاینات دوره ای (حداقل سالی یک بار) در مشاغلی که احتمال بروز فرسودگی در آن ها بیشتر است ؛ - معرفی مشاوران امینی که در حل مشکلات فردی و خانوادگی افراد محل رجوع باشند؛ ٢) ترغیب کارکنان به ورزش کردن از طریق تسهیل دسترسی به خدمات ورزشی با هدف کاهش فرسودگی شغلی و پیشگیری از بروز آن از طریق : - اختصاص درصدی از هزینه های بهداشت و درمان به فعالیت های ورزشی ؛ - آموزش حرکات ورزشی در جهت کاهش فرسودگی جسمی و کاهش آثار منفی کار با رایانه با استفاده از بروشور، تراکت ، کتابچه های آموزشی ، فیلم و ..."


برای مشاهده محتوای مقاله لازم است وارد پایگاه شوید. در صورتی که عضو نیستید از قسمت عضویت اقدام فرمایید.