Skip to main content
فهرست مقالات

بررسی تأثیر ویژگی های شخصی بر روابط کاری مدیران بازاریابی و فروش

نویسنده:

علمی-پژوهشی (وزارت علوم)/ISC (18 صفحه - از 57 تا 74)

هدف این پژوهش بررسی تاثیرگذاری اعتماد بر اساس دو بعد شناخت و احساس ، با توجه به تاثیرهای سه ویژگی شخصی تفاوت های روان شناختی ، تجربه بازاریابی و سطح تحصیلات مدیر فروش بر تعارض مخرب ، تعارض سازنده و اثربخشی رابطه درک شده است . روش پژوهش حاضر توصیفی - پیمایشی و ابزار اصلی پرسشنامه است ، که بین مدیران فروش صنعت کالاهای سریع المصرف توزیع شده است . برای تجزیه و تحلیل داده ها از روش حداقل مربعات جزیی استفاده شده است . نتایج نشان می دهد؛ دو بعد اعتماد بین فردی تاثیر مثبتی بر اثربخشی رابطه درک شده و تاثیر منفی بر تعارض مخرب دارند. اعتماد مبتنی بر شناخت هیچ تاثیری بر تعارض سازنده ندارد؛ اما اعتماد مبتنی بر احساس تاثیر مثبتی بر تعارض سازنده دارد. شباهت های بین دو مدیر باعث افزایش اعتماد می شود. تجربه بازاریابی و سطح تحصیلات مدیر فروش هیچ تاثیری بر اعتماد بین فردی ندارد.

خلاصه ماشینی:

"بررسی تأثیر ویژگی های شخصی بر روابط کاری مدیران بازاریابی و فروش بهرام خیری ١، احمد ودادی 1 ، معصومه قریشی ٣ هدف این پژوهش بررسی تأثیرگذاری اعتماد بر اساس دو بعد شناخت و احساس ، با توجه به تأثیرهای سه ویژگی شخصی تفاوت های روان شناختی ، تجربه بازاریابی و سطح تحصیلات مدیر فروش بر تعارض مخرب ، تعارض سازنده و اثربخشی رابطه درک شده است . این در حالی است که به غیر از اثر اعتماد مبتنی بر شناخت بر روی تعارض سازنده که آن هم بی معنی بود، سایر متغیرهای پژوهش آثار علی معناداری را در قالب دستگاه معادلات ساختاری در قالب زیربنای عاملی از خود نشان دادند که از بررسی این روابط می توان در تصمیم گیری ها و برنامه ریزی ها نهایت استفاده را در افزایش اعتماد و در نتیجه کاهش تعارض مخرب در ارتباطات بین مدیران فروش و بازاریابی و افزایش اثربخشی رابطه کاری برد. طبق فرضیه دهم و یازدهم تجربه بازاریابی مدیر فروش هیچ تأثیر معناداری بر دو بعد اعتماد ندارد، اما بنابر ادبیات قوی که وجود دارد ما بر این باوریم که حتی با وجود رد شدن فرضیه پژوهش داشتن درک و فهم مدیران از حوزه کاری یکدیگر اهمیت زیادی در ایجاد اعتماد و موفقیت آمیز بودن رابطه بین این دو مدیر دارد؛ بنابراین ، مدیران ارشد در زمان استخدام مدیران باید توجه بیشتری به خصوصیات فردی آن ها در ارتباط با حوزه کاری مدیران دیگر نمایند و با برگزاری جلساتی برای این مدیران آن ها را با کار یگدیگر بیشتر آشنا نمود که بهتر بتوانند یکدیگر را درک نمایند و روابط کاری آن ها بهبود یابد."


برای مشاهده محتوای مقاله لازم است وارد پایگاه شوید. در صورتی که عضو نیستید از قسمت عضویت اقدام فرمایید.