Skip to main content
فهرست مقالات

توسعه مدل نوآوری بنگاه در صنعت بیمه با استفاده از روش نگاشت علی

نویسنده:

علمی-پژوهشی (وزارت علوم)/ISC (18 صفحه - از 91 تا 108)

صنعت بیمه از صنایع خدماتی است که همواره در آن رقابت و نوآوری معنادار بوده است. نظر به اهمیت مسئله نوآوری برای مدیران ارشد بنگاه‌های ایرانی فعال در صنعت بیمه و ضرورت داشتن درک صحیح برای کسب موفقیت در این عرصه طی فعالیتی پژوهشی تلاش شده است. بر مبنای رویکرد کیفی، یک مدل مفهومی برای تبیین توان نوآوری بنگاه های فعال در صنعت بیمه توسعه داده شود. در این مقاله، که بخشی از نتایج پژوهش گفته شده را ارایه می نماید، پس از بیان موضوع پژوهش در بخش مقدمه، ابتدا مفهوم نوآوری تبیین شده است. سپس روش پژوهش مورد استفاده برای مدل سازی توان نوآوری تشریح شده است. در ادامه مقاله فرآیند اجرایی به‌کار گرفته شده برای مدل سازی توان نوآوری در سطح بنگاه به‌طور مختصر مورد بحث قرار گرفته است. نتایج فرآیند مدل سازی طی سه بخش اصلی شامل توافق در خصوص فهرست مفاهیم مرتبط با توان نوآوری بنگاه، استخراج و تحلیل نقشه علی خبرگان، و استخراج و مدل سازی نقشه ادغامی صنعت بیمه در بخش پایانی مقاله ارایه شده است. خروجی نهایی این پژوهش مدل مفهومی توان نوآوری بنگاه در صنعت بیمه است.

خلاصه ماشینی:

"فهرست عوامل مرتبط با نوآوری استخراج شده از مطالعات نظری بخش زیر بخش عنوان عامل بخش زیر بخش عنوان عامل پویایی بازار فضای نوآوری پویایی تکنولوژی استراتژی نوآوری شدت رقابت نظام مدیریت نوآوری جهت گیری استراتژیک تأمین و مدیریت منابع نوآوری سرمایه انسانی نوآوری در محصول فرهنگ سازمانی نوآوری در فرایند توانمندی تولید نوآوری در نظام کسب و کار توانمندی تکنولوژیک تجاری سازی نوآوری توانمندی بازاریابی فضای کارآفرینانه توانمندی دانش و یادگیری استراتژی کارآفرینی توانمندی رابطه ای تأمین و مدیریت منابع کارآفرینانه اعتماد، تعهد و درک متقابل شناسایی /کشف /خلق فرصت درک مشترک از اهداف سازمانی بهره برداری از فرصت ها به اشتراک گذاری اطلاعات و دانش فعالیت های کارآفرینانه به کارگیری مکانیزم های هماهنگی و ارتباطات پایدار عملکرد نوآوری همکاری و اشتراک مساعی عملکرد کارآفرینانه ه کاگی تکل ها ش های تکنک عملکرد بازار بریر پر و رو یی عملکرد مالی به منظور تطبیق فهرست عوامل استخراج شده از ادبیات نظری و پژوهش های پیشین با فضای صنعت بیمه ، با ٥ نفر از خبرگان مصاحبه نیمه ساخت یافته انجام گرفت که در نتیجه آن از لیست فوق تعدادی از عوامل حذف ، ادغام یا اضافه شده است . برای استخراج نقشه علی مرتبط با صنعت بیمه باید یک سری اقدامات تحلیلی انجام گیرد که این شاخص ها در قالب موارد ذیل استخراج و مورد بررسی قرار می گیرد: الف ) بررسی رابطه بین ویژگی های شخصی خبرگان (شامل سابقه ی کار، پست سازمانی ، جنسیت و سن ) و شاخص های پیچیدگی و قلمرو نقشه علی آن ها ب) بررسی وضعیت تشابه یا فاصله بین نقشه های علی خبرگان ج) شناسایی مفاهیم و روابط نقشه علی ادغامی د) بررسی وضعیت تشابه بین مفاهیم نقشه علی ادغامی ه) بررسی ادغام نقشه های علی بر اساس درجه تشابه مفاهیم در راستای تلخیص و ساده سازی ساختار مدل علی نوآوری مربوط به آن صنعت و بلوک بندی پاسخ گویی به موارد اول و دوم امکان پذیری ادغام نقشه های علی خبرگان برای دستیابی به نقشه علی ادغامی صنعت را نشان می دهد."


برای مشاهده محتوای مقاله لازم است وارد پایگاه شوید. در صورتی که عضو نیستید از قسمت عضویت اقدام فرمایید.