Skip to main content
فهرست مقالات

پیش بینی مصارف گاز طبیعی کشور در افق برنامه پنجم توسعه اقتصادی، اجتماعی و سیاسی کشور و نقد سیاست های مرتبط

نویسنده:

علمی-پژوهشی (وزارت علوم)/ISC (18 صفحه - از 109 تا 126)

مقوله‌ی انرژی در دهه‌های اخیر به عنوان یکی از مهم‌ترین حوزه‌ها در مباحث و گفتمان‌های سیاسی و اجتماعی مطرح بوده است. وابستگی بیش از حد درآمدهای کشور به منابع نفت و گاز از یک طرف و مقام دومی کشورمان در دارا بودن ذخایر غنی نفت و گاز در دنیا از سوی دیگر مقوله انرژی را به یکی از مهم‌ترین و استراتژیک ترین حوزه‌ها در سیاست‌گذاری کلان کشور و دستیابی به توسعه پایدار تبدیل کرده است. این مقاله به بررسی روند مصرف گاز در کشور در سنوات گذشته پرداخته و سپس رفتار مصرفی گذشته در حوزه‌های مختلف را برای افق برنامه پنجم توسعه پیش‌بینی کرده و آن را با برنامه‌های مصوب وزارت نفت تحلیل می نماید. به‌دلیل اینکه تخصیص گاز از سوی مبادی عرضه و مصرف آن از جانب بخش تقاضا به متغیر‌هایی مانند شرایط جوی و آب و هوایی، امنیت داخلی، قیمت گاز و سایر حامل‌های انرژی، مباحث امنیت بین‌المللی و. .. وابستگی شدیدی دارد؛ بنابراین، برای درک بهتر این رفتار، داده‌ها به‌صورت ماهانه گردآوری و تحلیل شده‌اند. نتایج به‌دست آمده با استفاده از نرم افزار EVIEWS 6 نشان می‌دهد، شرایط آب و هوایی در مصرف گاز در بخش خانگی و عمومی بسیار تاثیرگذار بوده و رفتار مصرف بخش نیروگاهی و بخش خانگی مکمل یکدیگر ولی در دو بازه زمانی مقابل هم است.

خلاصه ماشینی:

"شکل زیر نمودار مصرف گذشته و پیش بینی آن را تا سال ١٣٩٣ نشان می دهد: همان گونه که می بینیم روند رشد گاز در بخش صنعت به صورت صـعودی فزاینـده بـوده و کمتر تحت نوسانات فصلی قرار گرفته است و تنها در فصول بسیار سرد سـال هـای ١٣٨٥ و ١٣٨٦ که کشور در حوزه گازرسانی دچار بحران شده ، این موضـوع بـه وجودآمـده اسـت . همان گونه که پیش تر بیان شده ، در سالیان اخیر به دلیل برودت بیش از حد دمای هـوا در ماه های سرد سال سیاسـت گـذاری هـای بخـش تخصـیص گـاز متوجـه بـرآورده کـردن تقاضای بخش خانگی بوده است و در این مواقع اولین حوزه ای که قربانی می شـود، بخـش تزریق بوده است و این درحالی است کـه بـر اسـاس برآوردهـای صـورت گرفتـه از سـوی وزارت نفت به دلیل قرار داشتن اکثر مخازن نفتی کشور در نیمه دوم دوره عمر خود روزانه بیش از ٣٠٠ میلیون متر مکعب گاز باید بـه مخـازن تزریـق شـود و حتـی کمیسـیون انـرژی مجلس آن را بیش از این مقدار برآورد می کند."


برای مشاهده محتوای مقاله لازم است وارد پایگاه شوید. در صورتی که عضو نیستید از قسمت عضویت اقدام فرمایید.