Skip to main content
فهرست مقالات

ارائه مدلی ریاضی جهت تعیین ارزش ویژه نام تجاری و پیاده سازی آن در یک شرکت

نویسنده:

علمی-پژوهشی (وزارت علوم)/ISC (16 صفحه - از 105 تا 120)

سنجش و اندازه گیری ارزش ویژه نام تجاری به منظور تعیین جایگاه نام تجاری، همواره از نگرانی های شرکت ها به ویژه شرکت های ایرانی می باشد. هدف از این مقاله بررسی عوامل تاثیرگذار بر روی «ارزش ویژه نام تجاری» و ارائه مدلی ریاضی جهت اندازه گیری آ ن می باشد. در این تحقیق علاوه بر نقد و ارزیابی مدل های پیشین، مدل جدیدی برای محاسبه ارزش ویژه نام تجاری ارائه شده است. در اندازه گیری ارزش ویژه نام تجاری به وسیله این عناصر باید دقت کرد که اندازه گیری ها باید به تغییر شرایط حساس باشند و بتوانند تاثیر تغییرات را بر روی ارزش برند مشخص کنند و اینکه آزمون ها کلی باشند و فقط یک نوع بازار یا محصول را در نظر نگیرند. در بحث ارزش ویژه نام تجاری تاکید هر کدام از مدل های پیشین، بیشتر بر روی یک معیار بوده است .در این مقاله سعی شده است که بر معیارهای محوری ارزش ویژه نام تجاری تاکید شود. در آخر با ارائه یک ترازنامه و فرمول عددی ، مدلی ریاضی جهت تعیین ارزش تقریبی برند ارائه می شود که به عنوان مثال در یک شرکت پیاده سازی شده است.

خلاصه ماشینی:

"تفاوت مدل های معروف در بررسی المان های مختلف X سمت و سوق بازار X X یکپارچگی X حمایت های بازاریابی X X آگاهی یکپارچگی سازمان X سمت و سوق برند X X کیفیت درک شده x تمایز X ارزش درک شده X حوزه پخش محصول X X شخصیت ایجادشده ازطریق برند x عزت نفس برند Xx قیمت ممتاز X بین المللی بودن برند X ارتباط x وجود دانش در برند برجستگی و متمایز بودن Xx X رهبری برند X X وفاداری X حمایت های قانونی X پایداری X سهم بازار روش شناسی تحقیق از آنجایی که هدف اصلی مقاله ارائه مدلی ریاضی است که بتوانـد ارزش برنـد را بـه صـورت عددی حساب کند، روش تحقیق از نوع کمی می باشد و از نظر هـدف نیـز بـه نـوعی تحقیـق کاربردی است چرا که محاسبه ارزش ویژه نام تجاری در نهایت برای شـرکت هـا کاربردهـای مختلفی دارد که در قسمت های قبل به آن اشاره شده است . المان های مختلف در بررسی وفاداری جواب Fi امتیاز امتیاز * وفاداری (G٣) آیا حاضرید پول بیشتری برای ایـن برنـد در برابـر برنـدهای دیگر بپردازید؟ آیا نسبت به استفاده از این کالا راضی بودید یا خیر؟ آیا باز هم این کالا را خریداری می کنید؟ آیا این تنها برندی است که در این بازار استفاده می کنید؟ آیا این کالا را به کسی دیگر نیز پیشنهاد می کنید؟ جمع : برای جداول فوق از فرمول زیر استفاده می کنیم : وزن هر کدام از المان های مشتری مدار: G وزن هر کدام از سوال های (پارامترها) تعیین کننده برای هر یک از المان های مشتری مدار: F ارزش ویژه نام تجاری به ازی المان های مشتری مدار: BECB ௜ୀଷ ሺ݆ሻ∗ ܵሺ݆ሻܩ ൌ ෍ ܤܥܧܤ ௜ୀଵ j3 آگاهی : S(1)∑ans(j)*f(j) j1 j12 کیفیت درک شده : S(1)∑ans(j)*f(j) j1 j5 وفاداری : S(1)∑ans(j)*f(j) j1 برای انتخاب این ضریب ها برای هر صنعت باید هوشمندانه عمل کرد."


برای مشاهده محتوای مقاله لازم است وارد پایگاه شوید. در صورتی که عضو نیستید از قسمت عضویت اقدام فرمایید.