Skip to main content
فهرست مقالات

سنجش تفکر استراتژیک در مدیران شهرداری تهران

نویسنده:

علمی-پژوهشی (وزارت علوم)/ISC (18 صفحه - از 129 تا 146)

مشکلات سازمان ها روزبه‌روز پیچیده تر و حل آنها نیازمند راه‌حل های موثرتری هستند. برنامه ریزی استراتژیک، برنامه ای الزاما قابل اجرا نبوده و درگذر زمان، دستخوش تغییرات می گردد و دربرخی موارد به جای حل مشکل سازمان، فقط باعث تسکین آن شده و با از بین رفتن اثر خود منجر به ایجاد مشکلاتی بزرگتر می‌گردد. به نظر می رسد لازمه تدوین و پیاده‌سازی برنامه استراتژیک در سازمان وجود تفکر استراتژیک در مدیران تدوین کننده برنامه است. این مقاله به سنجش تفکر استراتژیک در مدیران شهرداری تهران به کمک مدل جین لیدکا می پردازد. این مدل شامل 5 شاخص اصلی« نگرش سیستمی»، «عزم استراتژیک»، «پیشروی براساس رویکرد علمی»، «فرصت طلبی هوشمندانه» و «تفکر در زمان» است که به کمک منابع موجود و نظر صاحب نظران به 29 زیرعامل تقسیم و با استفاده از روش تحقیق توصیفی ـ پیمایشی، اهمیت عامل ووضع موجود هریک از شاخص‌های مذکور با پرسشنامه ازمدیران شهرداری، مورد ارزیابی قرارگرفته است. تحلیل نتایج به کمک آزمون فریدمن و T زوجی، حاکی از آنست که با وجود اقدامات مهم مانند تدوین اسناد راهبردی در شهرداری تهران، فاصله معنی داری بین اهمیت عوامل شاخص و وضع موجود آنها در سازمان وجود دارد که توجه به آنها اجتناب ناپذیر است.

خلاصه ماشینی:

")درتحقق ارزش ها • اهمیت به نقش عوامل درونی (سیاست های کلی سازمان )درتحقق ارزش ها • اهمیت واحد تحت مدیریت به عنوان جزیی از کل سازمان • اهمیت به نظر مراجعه کنندگان (درون سازمانی وبرون سازمانی )درتصمیم گیری ها • اهمیت به شناختن فرصت ها و تهدیدهای محیط • اهمیت به نقش واحد تحت مدیریت در خلق ارزش در رابطه با شاخص "عزم استراتژیک " : شهرداری تهران از دیـد ایـن شـاخص در موقعیـت مناسبی قرار گرفته ولیکن در حد مطلوب نیست چراکه اهداف در شهرداری تهـران بسـیار کوتـاه مدت و حتی گاهی مطابق با اهداف مدیریت وقت بوده که گاهی مهمتر از اهداف کلان سازمانی نیز واقع شده اند و به نظر مـی رسـد وجـود تفکـر جهـادی در شـهرداری بسـیار بـارزتر از تفکـر استراتژیک باشد و اما از اقدامات مهم می توان به تدوین اسنادی چون سند چشم انداز شهر تهران و برنامه پنج ساله شهرداری نام برد ولیکن وجود برخی مشکلات اعم از عـدم گسـتردگی لازم و شفاف بودن اهداف ، کمی نبودن دستاوردهای مـورد انتظـار و... در خصوص این شاخص نیز پیشنهاد می گردد کـه بـه عوامـل ذیـل بـه ترتیب اولویت توجه بیشتری گردد: • بکارگیری خلاقیت در حین تصمیم گیری حتی در فرصت های زمانی محدود • استفاده از روش های علمی در تصمیم گیری ها • منعطف نمودن سازمان در برابر تغییرات • امکان فرضیه سازی خلاقانه در محیط سازمان • ایجاد نظام انگیزشی از دیگر عوامل شایان توجه در زمینه تفکر استراتژیک و خارج از عوامل فوق می توان به موارد ذیل اشاره نمود: • تاکید بر فرهنگ سازمانی همسو و سازگار با خلاقیت و تغییر • روحیه مثبت اندیشی ، صراحت و صداقت • هوشیاری محیطی سازمان • امکان ابراز نظر مخالف در ارتباط با مسائل • تحول برنامه مدیریت شهری به برنامه مدیریت مشارکتی • تعاملات گروهی در تفکرات سازمانی • تمرین و ممارست در تفکر • حمایت سازمان از تفکرات ، تلاش های خلاقانه و ..."


برای مشاهده محتوای مقاله لازم است وارد پایگاه شوید. در صورتی که عضو نیستید از قسمت عضویت اقدام فرمایید.