Skip to main content
فهرست مقالات

بررسی محتوای اطلاعاتی ارزش افزوده نقدی در ارتباط با بازده سهام

نویسنده:

ISC (32 صفحه - از 121 تا 152)

کلیدواژه ها :

ارزش افزوده نقدی ،سود عملیاتی ،جریانات نقدی عملیاتی ،بازده‌ سالانه سهام ،محتوای نسبی اطلاعاتی ،محتوای افزاینده اطلاعاتی

کلید واژه های ماشینی : بررسی محتوای اطلاعاتی ارزش ، سود عملیاتی و جریانات نقدی ، صنعت دارو و مواد شوینده ، محتوای اطلاعاتی ، بازده ، بازده ، جریانات نقدی عملیاتی ، محتوای نسبی اطلاعاتی ، صنعت ، سود عملیاتی

به منظور بررسی محتوای اطلاعاتی سه معیار عملکرد سود عملیاتی،ارزش افزوده‌ نقدی و جریانات نقدی عملیاتی به دو سؤال زیر پرداخته می‌شود: 1.آیا ارزش افزوده نقدی بهتر از سود عملیاتی و جریانات نقدی عملیاتی می‌تواند تغیرات بازده سهام را توضیح دهد؟ 2.آیا ارزش افزوده نقدی نسبت به سود عملیاتی و جریانات نقدی عملیاتی محتوای‌ اطلاعاتی افزاینده‌تری دارد؟ دوره زمانی تحقیق حاضر،سالهای 1382-1378 را دربرمی‌گیرد.تعداد نمونه‌های‌ انتخابی 110 شرکت از مجموع چهار صنعت مواد غذائی،دارو و مواد شوینده،وسائط نقلیه‌ و کانیهای غیر فلزی می‌باشد.روش آزمون فرضیات تحقیق حاضر،محاسبه ضریب‌ همبستگی و ضریب تعیین برای هرکدام از صنعتها و کل شرکتهای نمونه بصورت‌ Pooled Time-series,Cross-sectional می‌باشد.نتایج حاصل از تحقیق حاضر نشان‌ می‌دهد که: 1.غیر از صنعت دارو و مواد شوینده و صنعت وسائط نقلیه در بقیه صنایع و در کل‌ شرکتهای نمونه وجود رابطه معنادار بین ارزش افزوده نقدی و بازده سالانه سهام تایید شد. 2.غیر از صنعت دارو و مواد شوینده در بقیه صنایع و در کل شرکتهای نمونه، محتوای نسبی اطلاعاتی ارزش افزوده نقدی بیشتر از محتوای نسبی اطلاعاتی و جریانات‌ نقدی عملیاتی می‌باشد. 3.غیر از صنعت دارو و مواد شوینده در بقیه صنایع و در کل شرکتهای نمونه، محتوای اطلاعاتی ارزش افزوده نقدی افزاینده‌تر از سود عملیاتی و جریانات نقدی عملیاتی‌ می‌باشد.

خلاصه ماشینی:

"شرکتهای نمونه وجود رابطه معنادار بین ارزش افزوده نقدی و بازده سالانه سهام تایید فرضیه فرعی اول:بین ارزش افزوده نقدی (CVA) با بازده سالانه سهام رابطه‌ فرضیه فرعی اول:ارزش افزوده نقدی یا CVA نسبت به سود عملیاتی (OP) دارای‌ فرضیه اصلی اول:بین ارزش افزوده نقدی (CVA) و سود عملیاتی (OP) و جریانات‌ فرضیه اصلی اول:بین ارزش افزوده نقدی (CVA) و سود عملیاتی (OP) و جریانات‌ نقدی حاصل از عملیات (OCF) با بازده سالانه سهام رابطه معناداری وجود دارد. نقدی حاصل از عملیات (OCF) با بازده سالانه سهام رابطه معناداری وجود دارد. سود عملیاتی با بازده سهام شرکتهای فعال در این صنعت مثبت است ولی چونکه‌ بازده سالانه سهام تایید نمی‌شود و ثانیا:وجود رابطه خطی بین سود عملیاتی و بازده‌ CVA و OCF با بازده سالانه سهام شرکتهای فعال در این صنعت مثبت است ولی‌ اولا:وجود رابطه معنادار بین هریک از معیارهای عملکرد مذکور با بازده سالانه سهام تایید می‌شود. فرضیه اصلی سوم:ارزش افزوده نقدی نسبت به سود عملیاتی و جریانات نقدی‌ یافته‌ها حاکی از این نکته است که CVA با دارا بودن بالاترین محتوای نسبی اطلاعاتی در بین سایر معیارها در صورت ترکیب OP با CVA و OCF با CVA با OP می‌باشد. همانطور که یافته‌ها نشان می‌دهد،ارزش افزوده نقدی هم نسبت به جریانات نقدی حاصل از عملیات دارای محتوای اطلاعاتی افزاینده‌تری است و هم‌ معنادار بین سود عملیاتی این شرکتها و بازده سهام آنها در اینست که هر ساله طبق‌ جریانات نقدی عملیاتی در توضیح بازده سهام در همه صنایع و در سطح کل شرکتها،غیر از صنعت دارو و مواد شوینده،تایید شد."

برای مشاهده محتوای مقاله لازم است وارد پایگاه شوید. در صورتی که عضو نیستید از قسمت عضویت اقدام فرمایید.