Skip to main content
فهرست مقالات

مطالعه تطبیقی ویژگی های نظام آموزش کارکنان - مورد مطالعه IRIB و BBC -

نویسنده:

علمی-پژوهشی/ISC (18 صفحه - از 101 تا 118)

این مقاله حاصل پژوهشی است که به منظور بررسی ویژگی‌های نظام آموزش کارکنان در دو سازمان رسانه ای شامل IRIB و BBC انجام شده و به شناسایی و مقایسه وجوه اشتراک و افتراق میان آنها در راستای ایجاد درک مناسب از نارسایی ها و تنگناهای موجود در نظام آموزش کارکنان IRIB می‌پردازد. چارچوب مفهومی این پژوهش دربرگیرنده عوامل درونی و محیطی موثر بر نظام آموزش کارکنان تدوین گردید و مبتنی بر چهار ویژگی محیطی موثر بر آن و نیز مدل سیستمی آموزش کارکنان «برناردین» بود. پژوهش مذکور به روش توصیفی و با رویکرد تطبیقی انجام شد و اطلاعات گردآوری شده بر اساس الگوی چهار مرحله ای «برودی» مـورد تجزیه و تـحلیل قرار گرفت. نتایج حاصل از این تحقیق نشان داد که وجوه اشتراک میان دو نظام آموزشی اغلب در ارتباط با ویژگی‌های درونی و وجوه افتراق آنها اغلب ناشی از عوامل محیطی موثر بر آموزش است. بر این اساس، یافته‌های تحقیق بیانگر آن بود که مهم‌ترین نارسایی های موجود در نظام آموزش کارکنان IRIB شامل: عدم وجود رابطه و انسجام لازم میان آموزش کارکنان با سایر کارکردهای مدیریت منابع انسانی، پیروی از رویکرد گذشته نگر، عدم سرمایه‌گذاری راهبردی و تخصیص منابع مالی لازم وکمبود تصمیم گیرندگان متخصص در زمینه آموزش و توسعه منابع انسانی، هستند.


برای مشاهده محتوای مقاله لازم است وارد پایگاه شوید. در صورتی که عضو نیستید از قسمت عضویت اقدام فرمایید.