Skip to main content
فهرست مقالات

شناسایی عوامل مؤثر بر انتخاب سیستم های برنامه ریزی منابع سازمانی - ERP - از دیدگاه خبرگان

نویسنده:

علمی-پژوهشی (وزارت علوم)/ISC (22 صفحه - از 1 تا 22)

سیستم برنامه ریزی منابع سازمانی« یک بسته نرم افزاری با کاربرد بسیار وسیع است که همه عملکردهای سازمان را در یک سیستم منفرد یکپارچه می کند. برای اجرای موفقیت آمیز پروژه ERP در سازمان، انتخاب یک سیستم مناسب با توجه به عوامل موثر و شاخص های متناسب ضرورت دارد. هدف از این پژوهش شناسایی عوامل موثر بر انتخاب سیستم برنامه ریزی منابع سازمانی است. در این پژوهش برای روایی ظاهری، از نظرات خبرگان و اساتید و برای پایایی ابزار پژوهش، یعنی پرسشنامه، از ضریب آلفای کرونباخ (79‌/0) استفاده شد. هفت عامل اساسی در زمینه انتخاب ERP به روش تحلیل عاملی اکتشافی شناسایی شدند که شامل مشخصات عمومی، هزینه پیاده سازی، قیمت، فروشنده، قابلیت های کارکردی نرم افزار، پیاده سازی و مدیریت پروژه، قابلیت کیفی نرم افزار بودند. همچنین برای انتخاب مناسب ERP پیشنهاداتی نیز ارائه شد.


برای مشاهده محتوای مقاله لازم است وارد پایگاه شوید. در صورتی که عضو نیستید از قسمت عضویت اقدام فرمایید.