Skip to main content
فهرست مقالات

ساختار مدیریت کیفیت با پشتیبانی فناوری اطلاعات - پژوهشی درباره ی سازمان بیمه مرکزی ایران -

نویسنده:

علمی-پژوهشی/ISC (22 صفحه - از 113 تا 134)

در تحقیق حاضر تاثیر فناوری اطلاعات بر مدیریت کیفیت در بیمه مرکزی ایران مورد بررسی قرار می گیرد. این مطالعه از نظر هدف، کاربردی و از نظر ماهیت و روش، توصیفی- پیمایشی است. جامعه آماری تحقیق کارکنان واحدهای طرح و توسعه، فنی و امور رایانه، حسابداری و امور مالی و همچنین واحد منابع انسانی بیمه مرکزی ایران می باشند زیرا فعالیت این واحدها وابستگی زیادی به فناوری اطلاعات دارد. از مجموعه فوق تعداد 83 نفر به عنوان نمونه آماری انتخاب و برای گردآوری اطلاعات از پرسشنامه استفاده شد. تجزیه و تحلیل داده ها نشان دهنده آن است که ابعاد مدیریت کیفیت در سازمان ها، عموما تحت تاثیر فناوری اطلاعات قرار می گیرد. چرا که عملکرد سازما ن ها تا حد زیادی وابسته به جریانات اطلاعاتی است. نتایج یافته ها، تایید کننده فرضیه اصلی است و نشان می دهد فناوری اطلاعات بیشترین تاثیر را بر رضایت مشتری داشته است. برای مدیران اجرایی بیمه مرکزی ایران، این یافته نکات قابل توجهی در بردارد، چرا که با تسهیل جریانات اطلاعاتی، رضایت بیشتر مشتریان حاصل و کمبودهایی را که در سازمان هایی از این نوع به وجود می آید برطرف می شود


برای مشاهده محتوای مقاله لازم است وارد پایگاه شوید. در صورتی که عضو نیستید از قسمت عضویت اقدام فرمایید.