Skip to main content
فهرست مقالات

تحلیل مقایسه ای قواعد محیط زیستی برای توزیع کاربری های شهری مطالعه های موردی: امریکا، بریتانیا، کانادا و ایران

نویسنده:

علمی-پژوهشی (وزارت علوم)/ISC (14 صفحه - از 67 تا 80)

چکیده:

هدف از انجام این پژوهش تحلیل اصول و قواعد محیط زیستی توزیع کاربری های شهری مورد استفاده برای برنامه ریزی کاربری زمین در ایران است تا مشخص شود آیا این اصول و قواعد برای حفظ و بهبود کیفیت محیط زیست شهری، کافی و کاربردی است یا خیر. در این پژوهش ابتدا اصول و قواعد محیط زیستی توزیع کاربری های شهری از سطح طرحهای جامع در نظام برنامه ریزی فضایی ایران و کشورهای پیشرو در موضوع برنامه ریزی کاربری زمین شهری مانند امریکا، بریتانیا و کانادا استخراج و در قالب دو مجموعه طبقه بندی شد. سپس از طریق تحلیل مزایا، معایب و سازگاری اعضای این دو مجموعه، اصول و قواعد محیط زیستی همگن و دارای توانایی کاربرد در برنامه ریزی کاربری زمین شهری در ایران در قالب مجموعه تطبیقی جدید پیشنهاد شد. در مرحله بعد اصول و قواعد محیط زیستی توزیع کاربری های طرح توسعه شهری منطقه 5 شهرداری تهران (به عنوان نمونه ای از جدیدترین مجموعه اصول و قواعد کاربردی) با مجموعه اصول و قواعد پیشنهادی تحقیق مقایسه شد. نتایج تحلیل ها نشان می دهد که اصول و قواعد محیط زیستی توزیع کاربری های شهری مورد استفاده در طرح مذکور نسبت به اصول و قواعد همتا در مجموعه تطبیقی پیشنهادی، ناکافی و غیرکاربردی است. در نهایت مشخص شد که بخشی از اصول و قواعد محیط زیستی عام توزیع کاربری های شهری مورد استفاده کشورهای پیشرو، توانایی کاربرد در برنامه ریزی کاربری زمین شهرهای ایران را دارد و در ترکیب با اصول و قواعد همتا مورد استفاده در ایران می تواند الگوهای مناسبی برای برنامه ریزی پایدار شهرهای ایران شکل دهد.

کلیدواژه ها:

برنامه ریزی فضایی ، طرحهای جامع ، اصول و قواعد محیط زیستی ، کاربری های شهری ، تحلیل مقایسه ای


برای مشاهده محتوای مقاله لازم است ورود پایگاه شوید. در صورتی که عضو نیستید از قسمت عضویت اقدام فرمایید.