Skip to main content
فهرست مقالات

مقایسه بین نسبتهای مالی ترکیبی مبتنی بر صورت جریان وجوه نقد و اقلام تعهدی با نسبتهای مالی صرفا مبتنی بر اقلام تعهدی در پیش بینی ورشکستگی شرکتها

نویسنده:

ISC (22 صفحه - از 43 تا 64)

کلیدواژه ها :

نسبتهای مالی‌1 ،صورت جریان وجوه نقد2 ،ورشکستگی‌3و پیش‌بینی‌4

کلید واژه های ماشینی : جریان وجوه نقد ، اطلاعات ، نقد جهت پیش‌بینی ورشکستگی شرکتها ، وجوه نقد جهت پیش‌بینی ورشکستگی ، بورس اوراق بهادار تهران ، پیش‌بینی ورشکستگی شرکتها ، نقد ، جریان وجوه نقد جهت پیش‌بینی ، اقلام تعهدی در پیش‌بینی ورشکستگی ، وجوه نقد و اقلام تعهدی

در این مقاله قدرت نسبتهای مالی مبتنی بر صورت جریان وجوه نقد جهت پیش‌بینی‌ ورشکستگی شرکتها مورد بررسی قرار گرفته است.برای این منظور از دو مدل اندازه‌ گیری تحلیل ممیزی چندگانه ورگرسیون لوجستیک استفاده شده و دقت هرکدام از مدلهای مذکور جهت پیش‌بینی ورشکستگی شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق‌ بهادار تهران برآورد شده است.برآورد هر دو مدل با استفاده از اطلاعات دو گروه‌ از شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران صورت گرفته است.گروه اول‌ متشکل از 32 شرکت مشمول ماده 141 قانون تجارت و گروه دوم نیز متشکل از 32 شرکت عدم مشمول ماده 141 قانون تجارت میباشد.مدل مورد استفاده در این تحقیق‌ مدل کی‌سی و بارتزاک(1985)می‌باشد که مشتمل بر 9 نسبت مالی شامل نسبتهای‌ تعهدی وجوه نقد به کل دارائیها،دارائی جاری به کل دارائیها،دارائی جاری به بدهی‌ جاری،فروش به دارائی جاری،سود خالص به کل دارائیها و کل بدهیها به حقوق‌ صاحبان سهام و همچنین نسبتهای مبتنی بر صورت جریان وجوه نقد شامل‌ جریانهای نقدی عملیاتی،جریانهای نقدی عملیاتی به بدهی جاری و جریانهای نقدی‌ عملیاتی به کل بدهیها می‌باشد. نتایج آماری هر دو مدل حاکی از معتبر بودن مدلها و نسبتهای مالی انتخاب شده‌ بوده است.نتایج آزمون توانائی پیش‌بینی دو مدل نشان‌دهنده این واقعیت است که‌ مدل قادر است یکسال قبل از بحران مالی در شرکتها،پیش‌بینی صحیحی در خصوص‌ بحران مالی ارائه دهد.

خلاصه ماشینی:

"در ایران نیز تحقیقاتی در این زمینه صورت گرفته‌اند که عبارتند از: 1-غلامرضا سلیمانی امیری دکترای مدیریت مالی از دانشگاه تهران تحت رساله دکترای خود مدلی جهت پیش‌بینی متغیرهای ورشکستگی در شرکتهای ایرانی ارائه داده‌اند که نتایج آزمون آن حاکی از توانایی پیش‌بینی مدل در خصوص بحران مالی تا سه سال قبل از بحران مالی در شرکتهاست و تحقیق دیگر 2-مهدی فغانی نرم تحت پایان‌نامه کارشناسی ارشد در دانشگاه علامه طباطبایی تهران با عنوان ارتباط نسبتهای مالی با پیش‌بینی ورشکستگی شرکتها با استفاده از مدل آلتمن،مدلی را جهت شرکتهای ایرانی پیشنهاد نموده و نتایج تحقیق ایشان نشان می‌دهد که بین نسبتهای مالی مبتنی بر اقلام تعهدی و پیش‌بینی ورشکستگی شرکتها رابطه معنی‌دار وجود دارد. H1:1 تجزیه و تحلیل داده‌ها با توجه به مطالب و روشهایی که در بخش اندازه‌گیری متغیرهای تحقیق عنوان شده است به منظور آزمون فرضیه تحقیق و محاسبه نسبتهای مالی موردنظر شرکتهای نمونه،اطلاعات مربوط به یکسال قبل از بسته شدن نماد شرکتها برای گروه شرکتهای مشمول ماده 141 قانون تجارت و اطلاعات سال 1379 برای گروه شرکتهای عدم مشمول ماده 141 با استفاده از صورتهای مالی منتشره شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران جمع‌آوری گردید. پیشنهاد برای سازمان بورس اوراق بهادار تهران با توجه به تایید شدن نسبتهای مبتنی بر صورت جریان وجوه نقد به عنوان عوامل مؤثر در پیش‌بینی بحران مالی شرکتها پیشنهاد می‌گردد از این نسبتها نیز برای ارزیابی شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران استفاده شده و براساس نسبتهای ذکر شده شرکتها طبقه‌بندی گردیده تا به اطلاع استفاده‌کنندگان برسد."

برای مشاهده محتوای مقاله لازم است وارد پایگاه شوید. در صورتی که عضو نیستید از قسمت عضویت اقدام فرمایید.